Yên Bái: Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất

author 23:33 15/11/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất trên địa bàn tỉnh; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể đến năm 2025, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh đạt 6,2%/năm; Tối thiểu 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất.

Mục tiêu đến năm 2030, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh đạt trên 7,2% /năm; Tối thiểu 35 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy gắn kết hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

Yên Bái đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Về nhiệm vụ và giải pháp, hoạt động thông tin, tuyên truyền về năng suất: Đẩy mạnh hoạt động phổ biến, hướng dẫn và áp dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các chương trình truyền thông nhằm phổ biến các kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, các kinh nghiệm điển hình cải tiến năng suất tạo phong trào và động lực thúc đẩy hoạt động năng suất, chất lượng tại địa phương; Tổ chức tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân và doanh nghiệp có nhiều đóng góp và đạt thành tích trong hoạt động năng suất, chất lượng.

Xây dựng một số chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Nghiên cứu, đề xuất ban hành một số cơ chế tài chính khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng thử nghiệm các tiến bộ công nghệ, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất mới, tiên tiến nhằm ứng dụng nhanh, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát triển hoạt động nghiên cứu, tư vấn và đào tạo về năng suất: Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các yếu tố tác động nâng cao năng suất; đề xuất giải pháp nâng cao năng suất đối với một số ngành, lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất mới, tiên tiến, dựa trên nền tảng số và đổi mới sáng tạo cho một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu triển khai chương trình đánh giá năng lực quản trị, quản lý năng suất, quản lý chuyển đổi số và quản lý đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình, khóa đào tạo về các giải pháp nâng cao năng suất, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, kỹ năng đổi mới sáng tạo... cho các cán bộ của các Sở, ngành và doanh nghiệp; các khóa đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý năng suất, chất lượng của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp: Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp triển khai, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 56000 về quản lý đổi mới sáng tạo, các mô hình, công cụ cải tiến năng suất trong lĩnh vực chuyên ngành (năng suất dịch vụ công, năng suất xanh, năng suất bền vững); khuyến khích doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất mới trong sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các đề án, nhiệm vụ của các chương trình khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh bao gồm: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2030... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh khi đưa vào áp dụng tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang