Các bài viết tin tức mới về CEO BrainMark

Cập nhật thông tin , hình ảnh, video clip về CEO BrainMark mới và nhanh nhất. Đón đọc và chia sẻ bài viết về CEO BrainMark trên VietQ

CEO BrainMark: 'Chừng nào doanh nghiệp không cần phát triển chiến lược nữa là tôi thất nghiệp'

CEO BrainMark: 'Chừng nào doanh nghiệp không cần phát triển chiến lược nữa là tôi thất nghiệp'

Linh hồn của BrainMark và chuỗi thương hiệu giáo dục BMG (Business Management Group) chính là Nguyễn Thanh Tân, người tiên phong biến doanh nhân thành giảng viên, biến doanh nghiệp thành giảng đường, biến việc làm thành việc học…

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang