Cung cấp kiến thức tổng quát về năng suất và chất lượng

authorNguyễn Nam 09:04 11/04/2015

(VietQ.vn) - Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất chất lượng theo 5S” vào ngày 13-25/4/2015 & Ngày 4-15/5/ 2015.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên sâu về nâng cao hiệu suất, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc thông qua cải tiến, sắp xếp lại nơi làm việc một cách khoa học, sạch đẹp và an toàn, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất chất lượng theo 5S” vào ngày 13-25/4/2015 & Ngày 4-15/5/ 2015.

Mục tiêu của khóa đào tạo này là nhằm cung cấp cho các học viên: Kiến thức tổng quát về năng suất và chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất và chất lượng. Kỹ năng để trở thành chuyên gia tư vấn áp dụng công cụ thực hành tốt 5S vào thực tế tại tổ chức/doanh nghiệp.

Khóa đào tạo lần này gồm có 2 chuyên đề: 

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN

Phần 1: Tổng quan về năng suất và chất lượng

- Khái niệm và tổng quan về chất lượng và các mô hình quản lý chất lượng;

- Khái niệm và tổng quan về năng suất và cách tiếp cận nâng cao năng suất.

Phần 2: Các công cụ cải tiến NSCL

- Tổng quan về các công cụ cải tiến NSCL

- Hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến NSCL

+ Sơ đồ chuỗi giá trị

+ 7 công cụ thống kê

+ Não công

+ Tư duy đồng thuận theo 6C

- Giới thiệu về công cụ 5S và nội dung triển khai 5S tại doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất chất lượng theo 5S

Khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất chất lượng theo 5S do VNPI tổ chức. Ảnh: N. N

CHUYÊN ĐỀ 2: TRIỂN KHAI 5S TẠI DOANH NGHIỆP

Phần 3: Kỹ năng triển khai dự án tư vấn 5S

- Yêu cầu đối với cán bộ tư vấn 5S

- Các bước triển khai dự án tư vấn 5S tại doanh nghiệp

- Kỹ năng đánh giá thực trạng 5S

- Kỹ năng triển khai các S1,2,3,4,5

- Kỹ năng đánh giá 5S

- Kỹ năng báo cáo

- Hướng dẫn thực hành khảo sát và đánh giá tại hiện trường

- Hướng dẫn khảo sát

- Hướng dẫn đánh giá

- Hướng dẫn phương pháp xem xét và xác định vần đề

- Hướng dẫn báo cáo

- Trao đổi và thảo luận các nhóm.

Phần 4: Hướng dẫn thực hành khảo sát và đánh giá tại doanh nghiệp (01 DN)

- Hướng dẫn khảo sát

- Hướng dẫn đánh giá

- Hướng dẫn phương pháp xem xét và xác định vần đề

- Hướng dẫn báo cáo

- Trao đổi và thảo luận các nhóm]

Yêu cầu các nội dung cần thực hành tại DN sau khóa học đợt I

Phần 5: Kỹ năng đào tạo và quản lý dự án tư vấn

- Kỹ năng đào tạo

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng quản lý dự án

- Kỹ năng làm việc nhóm

Được biết, đối tượng tham gia vào khóa đào tạo này gồm: Cán bộ quản lý các phòng ban; Cán bộ quản lý chất lượng, kỹ thuật và những cán bộ có trách nhiệm giúp Công ty thực hiện việc cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như điều kiện làm việc; Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang