Đến năm 2020 có 100% diện tích vùng rau quả và chè được chứng nhận VietGAP

author 21:46 20/08/2014

(VietQ.vn) - Theo Quyết định số 635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp đến năm 2020", đến năm 2020, 100% diện tích các vùng rau, quả và chè tập trung được chứng nhận VietGAP.

Sự kiện: Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp Quy

Hướng sản phẩm nông nghiệp theo Tiêu chuẩn VietGAP

Hướng sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh minh họa

Theo Quyết định nói trên, dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp đến năm 2020" có hai giai đoạn chính là từ 2012 - 2015 và từ 2016 - 2020.

Trong đó, mục tiêu của dự án trong giai đoạn 2012 – 2015 là, 70% doanh nghiệp thuộc Bộ được hướng dẫn, áp dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệhệ thống quản lý chất lượng để cải thiện chất lượng, tăng năng suất các loại sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản chủ lực: Lúa gạo: Năng suất tăng 1%/năm; tỷ lệ gạo trên 15% tấn giảm xuống dưới 40%, tỷ lệ gạo bạc bụng giảm xuống 4% - 5%; Rau và quả: Năng suất tăng 1%/năm; 70% vùng rau tập trung được chứng nhận VietGAP; Lợn: Năng suất tăng 5%; 20% trang trại được chứng nhận VietGAHP; Gia cầm: Năng suất tăng 3%; 30% trang trại được chứng nhận VietGAHP;

80% số doanh nghiệp nông nghiệp thuộc Bộ sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng, thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng tham gia dự án; công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất kinh doanh; Kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý chất lượng từ Trung ương đến địa phương; tăng cường cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, tư vấn về quản lý chất lượng; 20% phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản chủ lực được nâng cấp, hoàn thiện đạt trình độ quốc tế.

Nhiều cánh đồng VietGAP đã được nhân rộng trong cả nước

Nhiều cánh đồng VietGAP đã được nhân rộng trong cả nước. Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2016 – 2020, hướng đến 100% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chủ lực được hướng dẫn, áp dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng để cải thiện chất lượng, tăng năng suất các loại sản phẩm, hàng hóa chủ lực: 

+ Lúa gạo: Năng suất tăng 1%/năm; tỷ lệ gạo trên 15% tấm giảm xuống 30%, tỷ lệ gạo bạc bụng giảm xuống 3 – 4%;

+ Rau và quả: Năng suất tăng 1%/năm; 100% vùng rau tập trung được chứng nhận VietGAP;

+ Lợn: Năng suất tăng 3%; 40% trang trại được chứng nhận VietGAHP;

+ Gia cầm: Năng suất tăng 2%; 50% trang trại được chứng nhận VietGAHP;

- 100% tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực nông nghiệp được hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực;

- 100% cơ sở sản xuất sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản chủ lực được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện sản xuất bảo đảm an toàn, vệ sinh và môi trường;

- 100% doanh nghiệp nông nghiệp thuộc Bộ sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng, thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng; công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất kinh doanh;

- 50% phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản chủ lực được nâng cấp, hoàn thiện đạt trình độ quốc tế.

Dự án này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công của Dự án.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang