Hà Nội tinh giản ít nhất 10% biên chế

author 16:26 18/08/2015

Ngày 17/8, UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã… báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015 gửi Sở Nội vụ trước ngày 21/8.

UBND thành phố giao Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, Chủ tịch các hội được giao biên chế và ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí để trả lương lập kế hoạch biên chế công chức năm 2016.

Cùng đó báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật và dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế của năm 2015, gửi Sở Nội vụ trước ngày 21/8.

Công văn cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật và dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế của năm 2015 đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Trước đó ngày 12/8, thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, qua đó sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành phố làm chủ sở hữu.

Thành phố yêu cầu các sở ngành, quận huyện xây dựng đề án tinh giản biên chế, nội dung đề án phải xác định được tỷ lệ tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%.

Hà Nội cũng yêu cầu việc thực hiện tinh giản biên chế phải công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng được tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kết quả tinh giản của đơn vị mình.

Theo VNN


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang