Phú Thọ: Nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp

author 07:10 17/04/2018

(VietQ.vn) - Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu, dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh này có những tác động tích cực tới doanh nghiệp và các hàng hóa chủ lực.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Vào năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2014-2020”. Dự án này là một trong 9 dự án thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá của UBND, Phú Thọ là tỉnh nghèo, xuất phát điểm kinh tế thấp, nội lực của các doanh nghiệp yếu, đặc biệt là vốn và trình độ khoa học công nghệ; kinh nghiệm và điều kiện tham gia hội nhập còn ít; mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm đổi mới. Kết quả điều tra, khảo sát tại 168 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn 13 huyện/thành/thị thuộc tỉnh, cho thấy đến năm 2013 có đến 90% số doanh nghiệp xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất. Chỉ có 10% doanh nghiệp áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia hoặc tiêu chuẩn nước ngoài; 10/168 doanh nghiệp (6%) có sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, 5/168 doanh nghiệp (3%) có sản phẩm được đánh giá chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Trụ sở Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

 Trụ sở Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm khoảng 90% trong tổng số doanh nghiệp của tỉnh) có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư ban đầu tuy không lớn nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở hầu hết các ngành nghề, các lĩnh vực, tạo cơ hội cho đông đảo dân cư có thể tham gia đầu tư vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.

Báo cáo Cục Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong năm 2014: cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ đổi mới, nâng cao năng lực, công nghệ, trình độ kỹ thuật; xúc tiến thương mại, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ vừa vừa.

Dự án nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất các sản phẩm chủ lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển các sản phẩm có thương hiệu mạnh, có khối lượng sản phẩm lớn, thị trường tiêu thụ rộng trong nước và xuất khẩu, từng bước cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế trên cơ sở nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp.

Dự án có nội dung, nhiệm vụ như sau:

1. Nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp

- Tổ chức điều tra, khảo sát, lập danh sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh. Lựa chọn Doanh nghiệp tham gia Dự án của tỉnh;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện xây dựng và triển khai Dự án năng suất và chất lượng của doanh nghiệp;

- Đánh giá mức độ đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP (Total factor productivity) với 5 yếu tố chính: (1) chất lượng lao động, (2) thay đổi nhu cầu hàng hoá, dịch vụ, (3) cơ cấu vốn, (4) thay đổi cơ cấu kinh tế, (5) áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

2. Đào tạo, phát triển nguồn lực về năng suất và chất lượng: hình thành mạng lưới chuyên gia hoạt động chuyên sâu, chuyên nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các Dự án nâng cao năng suất và chất lượng.

3. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Khuyến khích các sở, ngành, các doanh nghiệp thuộc tỉnh thành lập tổ chức đánh giá sự phù hợp theo phạm vi quản lý của ngành và mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tạo nguồn lực cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, thử nghiệm, giám định, kiểm định chất lượng theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Dự án bảo đảm 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tập huấn, phổ biến kiến thức, cung cấp tài liệu về các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hoặc được hỗ trợ áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang