SỰ KIỆN: Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott: Ai trúng giải thưởng gần 35 tỷ đồng ngày hôm qua?

Xổ số Vietlott: Ai trúng giải thưởng gần 35 tỷ đồng ngày hôm qua?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 19/9 giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 35 tỷ đồng đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Ai trúng giải thưởng hơn 59,5 tỷ ngày hôm qua?

Xổ số Vietlott: Ai trúng giải thưởng hơn 59,5 tỷ ngày hôm qua?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng hôm 18/9/2018 giải Jackpot trị giá hơn 59 tỷ đồng loại hình Power 6/55 đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Tiết lộ điểm phát hành vé trúng thưởng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng

Xổ số Vietlott: Tiết lộ điểm phát hành vé trúng thưởng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trị giá hơn 5,3 tỷ đồng tại kỳ QSMT thứ 176 sản phẩm Power 6/55 được phát hành tại TP. Hồ Chí Minh.

Xổ số Vietlott: Giải 57 tỷ không ‘nổ’ vẫn có người trúng thưởng hơn 5 tỷ

Xổ số Vietlott: Giải 57 tỷ không ‘nổ’ vẫn có người trúng thưởng hơn 5 tỷ

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng hôm 15/9/2018 giải Jackpot trị giá hơn 57 tỷ đồng loại hình Power 6/55 đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Ai sẽ là chủ nhân 2 giải Jackpot ‘khủng’ trị giá hơn 86 tỷ?

Xổ số Vietlott: Ai sẽ là chủ nhân 2 giải Jackpot ‘khủng’ trị giá hơn 86 tỷ?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 14/9 giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 31 tỷ đồng đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Người mua mòn mỏi đợi, độc đắc hơn 55 tỷ có ‘nổ’ ngày hôm qua?

Xổ số Vietlott: Người mua mòn mỏi đợi, độc đắc hơn 55 tỷ có ‘nổ’ ngày hôm qua?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng hôm 13/9/2018 giải Jackpot trị giá hơn 55 tỷ đồng loại hình Power 6/55 đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Sau nhiều ngày vô chủ, Jackpot hơn 29 tỷ đồng có 'nổ'?

Xổ số Vietlott: Sau nhiều ngày vô chủ, Jackpot hơn 29 tỷ đồng có 'nổ'?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 12/9 giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 29 tỷ đồng đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Giải độc đắc hơn 53 tỷ đã ‘nổ’ ngày hôm qua?

Xổ số Vietlott: Giải độc đắc hơn 53 tỷ đã ‘nổ’ ngày hôm qua?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng hôm 11/9/2018 giải Jackpot trị giá hơn 53 tỷ đồng loại hình Power 6/55 đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Giải Jackpot trị giá hơn 51 tỷ có 'nổ' ngày hôm qua?

Xổ số Vietlott: Giải Jackpot trị giá hơn 51 tỷ có 'nổ' ngày hôm qua?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 9/9/2018 giải Jackpot trị giá hơn 51 tỷ đồng của loại hình Power 6/55 đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Giải độc đắc hơn 51 tỷ đồng đã ‘nổ’ ngày hôm qua?

Xổ số Vietlott: Giải độc đắc hơn 51 tỷ đồng đã ‘nổ’ ngày hôm qua?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng hôm 8/9/2018 giải Jackpot trị giá hơn 51 tỷ đồng loại hình Power 6/55 đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott giải Jackpot: Giải thưởng trị giá hơn 25,6 tỷ đồng có 'nổ'?

Xổ số Vietlott giải Jackpot: Giải thưởng trị giá hơn 25,6 tỷ đồng có 'nổ'?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 7/9 giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 25,6 tỷ đồng đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott: Giải Jackpot trị giá gần 50 tỷ có 'nổ' ngày hôm qua?

Xổ số Vietlott: Giải Jackpot trị giá gần 50 tỷ có 'nổ' ngày hôm qua?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 6/9/2018 giải Jackpot trị giá gần 50 tỷ đồng của loại hình Power 6/55 đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Xổ số Vietlott giải Jackpot: Giải thưởng trị giá hơn 24 tỷ đồng có 'nổ'?

Xổ số Vietlott giải Jackpot: Giải thưởng trị giá hơn 24 tỷ đồng có 'nổ'?

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 5/9 giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 24 tỷ đồng đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang