Yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

author 16:51 14/07/2016

(VietQ.vn) - Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn có điều khoản yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hỏi: Xin quý báo có thể cho công ty tôi biết quy định hiện hành Yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn?

ninomax@gmail.com

Yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

Đáp: Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn có điều khoản yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

- Yêu cầu về giá trị trung bình Xtb

Trường hợp cỡ mẫu (n) bằng với cỡ lô (N) (n=N), giá trị trung bình  (Xtb) của lượng thực (Qr) của các đơn vị hàng đóng gói sẵn trong lô phải thỏa mãn yêu cầu theo biểu thức sau: Xtb≥Qn

Trường hợp cỡ mẫu (n) nhỏ hơn cỡ lô (N) (n

Trong đó: s là độ lệch bình phương trung bình của lượng thực được tính theo công thức quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. k là hệ số hiệu chính được chọn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

- Yêu cầu về số đơn vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp

Trường hợp cỡ mẫu (n) bằng với cỡ lô (N) (n=N), phải thỏa mãn các yêu cầu sau: Số đơn vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp không được vượt quá 2,5% cỡ lô; Không được có bất kỳ đơ vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp nào có lượng thiếu lớn hơn hai (02) lần lượng thiếu cho phép T quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp cỡ mẫu (n) nhỏ hơn cỡ lô (N) (n

Chuyên mục có sự phối hợp với Vụ Đo lường – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Mọi thông tin về lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng độc giả quan tâm, xin gửi câu hỏi về địa chỉ email: hoidap@vietq.vn)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang