Áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất như thế nào?

author 18:40 23/06/2014

(VietQ.vn) - Việc áp dụng tiêu chuẩn là tự nguyện (trừ các tiêu chuẩn đã được viện dẫn trong các quy chuẩn kỹ thuật hay trong các văn bản quy phạm pháp luật khác) còn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc.

Sự kiện: Quy chuẩn Việt Nam

Hỏi: Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp mặt hàng điện, điện tử. Xin quý báo cho biết, hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật có gây trở ngại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp hay không và việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có phải là điều bắt buộc?

ankhangcongty@yahoo.com

Áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển

Đáp: - Đối với câu hỏi "hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật có gây trở ngại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp hay không?", câu trả lời chung là: không gây trở ngại mà trái lại những hoạt động này còn góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển trên cơ sở đáp ứng lợi ích chung của các thành phần xã hội.

Điều này được thể chế hóa tại Điều 6 (Nguyên tăc cơ bản của hoạt động TC, QCKT) và Điều 7 (Chính sách của Nhà nước về hoạt động TC, QCKT) và đã được triển khai thực hiện trong những năm vừa qua. Cụ thể: ngày càng có nhiều đại diện của doanh nghiệp tham gia thành viên của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC) hoặc đề nghị, đề xuất và hỗ trợ cho các dự án xây dựng TCVN hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo về TCVN, QCVN. Còn nhiều  ví dụ nữa để minh chứng cho câu trả lời trên. 

- Về hình thức áp dụng: Việc áp dụng tiêu chuẩn là tự nguyện (trừ các tiêu chuẩn đã được viện dẫn trong các quy chuẩn kỹ thuật hay trong các văn bản quy phạm pháp luật khác) còn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc (Cần lưu ý rằng QCKT chính là công cụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực, ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ, tính mạng con người; và đó cũng là biện pháp kỹ thuật để bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam trước những nguy cơ tiềm ẩn). 

Chuyên mục có sự phối hợp với Vụ Tiêu chuẩn – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Mọi thông tin về lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng độc giả quan tâm, xin gửi câu hỏi về địa chỉ email: hoidap@vietq.vn)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot