Hà Nội: Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế

author 06:19 16/10/2021

(VietQ.vn) - 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hà Nội đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục TCĐLCL thành phố Hà Nội thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực TCĐLCL; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Chi cục đã tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện quyết định số 100/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy suất nguồn gốc” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố về việc thực hiện quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 18/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội.

 Kiểm tra công tơ điện. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Chi cục làm tốt vai trò tham mưu cho Sở về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tăng cường công tác khảo sát, thanh tra, kiểm tra nhà nước, đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, bảo vệ người tiêu dùng;

Cụ thể, đã tiếp nhận tổng 2.935 hồ sơ, trong đó hoàn thành 31 hồ sơ công bố hợp quy, 26 hồ sơ công bố hợp chuẩn, 2.878 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 04 hồ sơ xét tặng giải tưởng chất lượng quốc gia.

Về quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với 512 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh  bằng các hình thức trao đổi trực tiếp, điện thoại, thư điện tử…

Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền, cổ động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam tại trụ sở cơ quan (89 Nguyễn Thái Học)

Công tác chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra: Chủ trì kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa theo Kế hoạch tại 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; Phối hợp với Thanh tra Sở, Cục quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Cục QLTT thanh tra, kiểm tra tại 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2021 thành phố Hà Nội (Hội đồng sơ tuyển) gửi văn bản đề nghị Hội đồng quốc gia GTCLQG năm 2021 xem xét, thẩm định đối với 03 doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề nghị trao giải năm 2021 (02 giải vàng, 01 GTCLQG).

Về hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hà Nội, năm 2021, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được Sở phê duyệt; Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo cán bộ kỹ thuật để mở rộng, phát triển hoạt động kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn; Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực kiểm định viên của Trung tâm, đặc biệt với các lĩnh vực còn thiếu và còn yếu; Phát huy hiệu quả hơn nữa việc phối hợp, hỗ trợ trong công tác phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm định tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Bám sát Chương trình, định hướng phát triển của ngành KH&CN, kế hoạch công tác hàng năm của Sở KH&CN, của Chi cục để tham mưu phối hợp tốt công tác phục vụ kiểm tra, thanh tra về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chi cục TCĐLCL Hà Nội. 

Trung tâm đã thực hiện 02 nhiệm vụ theo chức năng là Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm chất lượng phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17025:2017” và  Nhiệm vụ “Duy trì hệ thống chuẩn và mở rộng năng lực đo lường phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo”.

Hiện tại, Trung tâm đã xây dựng và từng bước đưa hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 vào áp dụng, thực hiện; duy trì hệ thống chuẩn đo lường theo quy định.

Thực hiện kiểm định 5.154 phương tiện đo gồm: 4.476 công tơ điện; 409 cột đo xăng dầu; 226 cân; 30 nhiệt kế, 06 huyết áp kế, 03 điện tim, 4 bình đong. Trong đó: 4.724 phương tiện đo đạt yêu cầu về đo lường, 430 phương tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Chi cục không nhận được bất cứ đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào của các tổ chức, cá nhân về quá trình giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa và trong mọi hoạt động của Chi cục.

 PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang