Công bố thông tin không đúng hạn, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

author 16:53 25/04/2022

(VietQ.vn) - SSC vừa ban hành quyết định về việc xử phạt hành chính đối với loạt doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: PVE).

Cụ thể, PVE đã vi phạm khi không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4 năm 2019, BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC Quý 1,2,3,4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét, BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC Quý 1 năm 2021. 

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều doanh nghiệp vì vi phạm công bố thông tin

Tổng công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: BCTC Quý 3 năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. Do đó, PVE bị UBCKNN phạt tiền 100.000.000 đồng.

Cũng bị xử lý về việc công bố thông tin, Công ty CP Thiết bị điện (mã THI) bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) các tài liệu như Giải trình chênh lệnh kết quả kinh doanh của BCTC năm 2020, BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC riêng quý 3/2020…

Còn Công ty CP Xếp dỡ Hải An (mã HAH) cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020; Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Công văn giải trình thông tin chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 so với năm 2019.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (mã SBS).

Theo đó, SBS bị phạt tiền 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 09.11.2020 đến ngày 11.6.2021, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang