Đề xuất và thay thế các Quy định quản lý thức ăn chăn nuôi

author 16:53 29/10/2021

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo mới đây, Canada thông báo về các sửa đổi được đề xuất sẽ bãi bỏ và thay thế các Quy định quản lý thức ăn chăn nuôi năm 1983 và được yêu cầu thiết lập một khuôn khổ quy định về thức ăn chăn nuôi bao gồm phân tích mối nguy hiểm, kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc, tăng cường yêu cầu lưu giữ hồ sơ và cấp phép.

Các ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Canada và nước ngoài đã phát triển đáng kể kể từ lần xem xét toàn diện cuối cùng về Quy định quản lý thức ăn chăn nuôi năm 1983, hoạt động trong một môi trường chịu ảnh hưởng của một số yếu tố thay đổi như: nhận thức về dinh dưỡng, sản xuất và phân phối thức ăn, toàn cầu hóa thương mại, thừa nhận rằng thức ăn chăn nuôi là một thành phần không thể thiếu làm nền tảng cho sản xuất thực phẩm, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm và sự xuất hiện của các mầm bệnh và tác nhân gây bệnh mới.

Các sửa đổi được đề xuất sẽ bãi bỏ và thay thế các Quy định quản lý thức ăn chăn nuôi năm 1983 và được yêu cầu thiết lập một khuôn khổ quy định về thức ăn chăn nuôi bao gồm phân tích mối nguy hiểm, kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc, tăng cường yêu cầu lưu giữ hồ sơ và cấp phép. Những thay đổi này sẽ phù hợp hơn với khuôn khổ quy định và thông lệ quốc tế tốt nhất. Điều này sẽ cho phép Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) và ngành được quản lý hiểu và quản lý tốt hơn các rủi ro mà thức ăn chăn nuôi gây ra đối với sức khỏe vật nuôi, sức khỏe con người và môi trường, phản ánh các tiêu chuẩn quốc tế và bắt kịp với sự đổi mới của ngành, khoa học và công nghệ.

 Thức ăn chăn nuôi. 

Các sửa đổi được đề xuất bao gồm: Sử dụng kết hợp theo tham chiếu (IbR) cho hầu hết các tiêu chuẩn thành phần và an toàn. Các tài liệu IbR sẽ được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với tiêu chuẩn thành phần và an toàn. Các tài liệu IbR này bao gồm danh sách nhiều loại thức ăn chăn nuôi có thành phần đơn lẻ, nguyên liệu làm thuốc và sản phẩm không phải thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; bảo đảm chất dinh dưỡng và các điều kiện cho phép trên nhãn thức ăn chăn nuôi, giá trị dinh dưỡng tối đa trong thức ăn, mức độ ô nhiễm tối đa trong thức ăn chăn nuôi; danh mục công bố được phép ghi trên nhãn thức ăn chăn nuôi và danh sách các chất có hại theo quy định;

Mở rộng quy mô các loài vật nuôi; Thiết lập các tiêu chuẩn chung và an toàn; Tăng cường liên kết quy định với các đối tác thương mại; Thiết lập các kế hoạch kiểm soát phòng ngừa; Yêu cầu ghi nhãn; Các yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc và lưu trữ hồ sơ; Giảm gánh nặng thông qua phê duyệt thức ăn chăn nuôi thành phần đơn lẻ và đánh giá đăng ký sản phẩm và các quy trình.

 An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang