Duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo chất lượng tại cơ quan hành chính

author 12:02 25/02/2024

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác hiện đại hóa nền hành chính; Các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật mới ban hành và có liên quan đến hoạt động xây dựng để thực hiện công tác công bố lại khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Đánh giá thực trạng việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong hoạt động của Sở trong công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; minh bạch hóa các quy trình giải quyết TTHC.

Yêu cầu của Kế hoạch xây dựng mở rộng theo quy định các quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện trong đó xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong cơ quan tham gia giải quyết công việc; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ban Chỉ đạo ISO chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động cập nhật, sửa đổi, bổ sung xây dựng các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc chuyên môn và thực hiện việc công bố lại hệ thống theo quy định để đưa vào áp dụng trong nội bộ cơ quan; Hoạt động kiển tra đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại cơ quan.

Về nội dung của Kế hoạch, thứ nhất, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các quy định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh về công tác triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;

Thứ hai, lập Kế hoạch thực hiện tại các phòng, đơn vị thuộc Sở phù hợp với Kế hoạch của Sở, trong đó xác định cụ thể phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO cho toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Thứ ba, rà soát, cải tiến, xây dựng và áp dụng các quy trình thuộc HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thứ tư, đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng và khắc phục các điểm không phù hợp; Thứ năm, công bố bổ sung các quy trình mới (nếu có) của HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Thứ sáu, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO của cơ quan.

Nguyễn Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang