Hậu Giang: Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh

author 18:11 29/12/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại Hậu Giang, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh để các doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh có khả năng giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội của tỉnh, cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại Hậu Giang và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề tra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, kinh doanh, phân phối sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có 5 doanh nghiệp công nghệ số có khả năng cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm số để phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Ảnh minh họa.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 200 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, kinh doanh, phân phối sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có 10 doanh nghiệp công nghệ số có khả năng cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực Tây Nam Bộ.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch xác định rõ 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; Phát triển hạ tầng số; Phối hợp với các doanh nghiệp; Phát triển sản phẩm công nghệ số; Phát triển nhân lực công nghệ số; Phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, là đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ rà soát kết quả thực hiện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai. UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang