Kon Tum: 19/20 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh áp dụng HTQLCL ISO 9001

author 05:53 30/09/2021

(VietQ.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được một số kết quả đáng kể, trên địa bàn tỉnh có 19/20 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Về công tác quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã thông báo và hướng dẫn các ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2022 cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,... thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương và gửi văn bản đề xuất (nếu có) về Sở Khoa học và Công nghệ để gửi bộ quản lý chuyên ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lấy ý kiến.

Công tác quản lý về đo lường, thường xuyên đăng tải thông tin và các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên Trang Thông tin điện tử và các ấn phẩm thông tin của Sở nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường. Xây dựng Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong cuối tháng 9/2021) để thực hiện; Đề xuất Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định tổ chức kiểm định đối chứng đối với công tơ điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

 Ảnh minh họa.

Công tác kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá tại 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra có 14/15 cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, 01 cơ sở vi phạm về nhãn hàng hóa (kinh doanh hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Sở đã gửi thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết, đăng ký tham gia. Đến nay có 02 doanh nghiệp tham gia Chương trình với nội dung đăng ký sử dụng mã số mã vạch (Công ty TNHH MTV Mường Hoong và Công ty TNHH MTV Kỳ Quang). Hướng dẫn 01 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum) tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 (Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ đăng ký); Xây dựng kế hoạch tổ chức khoá đào tạo về “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá” (Dự kiến triển khai trong tháng 6, tuy nhiên do tình hình dịch Covid – 19 nên tạm hoãn cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh).

Công tác ISO hành chính công, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19/20 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 6/10 cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 102/102 cơ quan hành chính cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Để giúp các cơ quan, đơn vị duy trì và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng, trong 6 tháng đầu năm 20021, Sở đã tiến hành kiểm tra việc duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại 7 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy có một số đơn vị áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng chưa đạt yêu cầu (vẫn còn nhiều điểm lỗi cần khắc phục). Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị khắc phục và gửi kết quả khắc phục về Sở để theo dõi.

Hồng Vân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang