Nam Định hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

author 05:30 08/03/2023

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định vừa tiến hành triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định nhận định, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tổ chức thường niên theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

Điều kiện để tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tại tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn doanh nghiệp đăng ký (theo phụ lục) tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

 Nam Định triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp

Sau khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn doanh nghiệp viết báo cáo và lập hồ sơ tham gia, gồm: Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 theo quy định; Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp); Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp); Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang