Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

author 22:39 08/07/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, để cụ thể hóa Quyết định số 1322/QĐ-TTg, Quyết định số 36/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Đắk Nông. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng, đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.

Với mục tiêu đến năm 2025, đào tạo, tập huấn về năng suất và chất lượng cho trên 1.000 cán bộ, công chức và người lao động thuộc các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và doanh nghiệp; 30 % doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng; Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp xây dựng và triển khai các dự án về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng. Quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP tại địa phương.

Mục tiêu đến năm 2030, đào tạo được khoảng 20 chuyên gia về năng suất và chất lượng, chuyên gia đánh giá, chứng nhận đạt tiêu chuẩn quy định; 80% số doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng; Tối thiểu 50 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án về cải tiến năng suất, chất lượng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng.

Theo kế hoạch này, có 04 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tổ chức tuyên truyền, tập huấn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng suất và chất lượng; Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; có sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan truyền thông, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

An Hạ

Những tính năng đảm bảo an toàn, khách hàng cần biết khi mua xe (VietQ.vn) - Khi lựa chọn mua một chiếc xe, người tiêu dùng cần tìm hiểu và kiểm tra những tính năng cơ bản sau để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang