Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp với loạt tiêu chuẩn

author 06:26 13/07/2021

(VietQ.vn) - Nguồn nhân lực là rất quan trọng đối với mỗi tổ chức, chính vì vậy, điều cần nhất cho sự thành công của bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp đó là việc đầu tư vào lực lượng lao động.

ISO 30414, Quản lý nguồn nhân lực - Hướng dẫn đánh giá nguồn nhân lực bên trong và bên ngoài là Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho phép một tổ chức có cái nhìn rõ ràng về sự đóng góp của nguồn nhân lực. Một loạt thông số kỹ thuật về các chỉ số đo lường khác nhau theo yêu cầu của ISO 30414 vừa được hoàn thành.

Chuỗi 13 đặc điểm kỹ thuật toàn diện bao gồm một loạt biện pháp có thể so sánh liên quan đến quản lý nguồn nhân lực, áp dụng cho cả báo cáo nội bộ và bên ngoài. Nó bao gồm nhiều khía cạnh, từ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp đến luân chuyển và duy trì nhân viên, bao gồm cả văn hóa tổ chức. 

Các thông số kỹ thuật này bao gồm: 

ISO / TS 24178, Quản lý nguồn nhân lực - Các thước đo cho văn hóa doanh nghiệp, xem xét yếu tố góp phần tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp tốt được hỗ trợ bởi lực lượng lao động, cũng như các cách khác nhau để đo lường nó. 

ISO / TS 24179, Quản lý nguồn nhân lực - Các thước đo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tập trung đặc biệt vào dữ liệu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chỉ ra các vấn đề cần xem xét khi giải thích dữ liệu này.  

ISO / TS 30407, Quản lý nguồn nhân lực - Chi phí cho mỗi lần tuyển dụng, mô tả các bước cần thực hiện trong việc tính toán chi phí cho mỗi lần tuyển dụng nhằm duy trì chất lượng và tính minh bạch. 

ISO / TS 30410, Quản lý nguồn nhân lực - Đo lường tác động của việc tuyển dụng, xác định nguyên tắc để xác định vị trí chủ chốt và phương pháp được sử dụng để đo lường tác động của chúng. 

ISO / TS 30411, Quản lý nguồn nhân lực - Chỉ số chất lượng tuyển dụng, cung cấp các tùy chọn để đo lường chất lượng tuyển dụng có thể phù hợp với các điều kiện kinh doanh và tổ chức khác nhau.

ISO / TS 30421, Quản lý nguồn nhân lực - Các thước đo để đổi mới và duy trì, mô tả các yếu tố liên quan đến đổi mới lực lượng lao động và chỉ ra các khía cạnh cần xem xét khi giải thích dữ liệu.

ISO / TS 30423, Quản lý nguồn nhân lực - Các thước đo về tuân thủ và đạo đức, cung cấp công thức để tạo ra các chỉ số có thể so sánh được và chỉ ra các khía cạnh cần xem xét khi giải thích dữ liệu tuân thủ. 

ISO / TS 30425, Quản lý nguồn nhân lực - Các chỉ số đo lường sự sẵn sàng của lực lượng lao động, cung cấp công thức để tính toán số lượng nhân viên có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào. 

ISO / TS 30427, Quản lý nguồn nhân lực - Các chỉ số đo lường chi phí, mô tả công thức tính chi phí và chỉ ra các khía cạnh cần xem xét khi giải thích dữ liệu. 

ISO / TS 30430, Quản lý nguồn nhân lực - Các chỉ số tuyển dụng, mô tả các yếu tố liên quan đến việc tuyển dụng, di chuyển và đổi mới nhân sự và đề xuất công thức để thực hiện các phép đo có thể so sánh được. 

ISO / TS 30431, Quản lý nguồn nhân lực - Các chỉ số để đo lường khả năng lãnh đạo, cung cấp phương pháp đo lường giá trị của sự lãnh đạo trong một tổ chức, đặc biệt là về sự tin cậy, phạm vi trách nhiệm và sự phát triển của lãnh đạo. 

ISO / TS 30432, Quản lý nguồn nhân lực - Các chỉ số đo lường năng suất của lực lượng lao động, không chỉ giải quyết năng suất của nhân viên và nhà thầu, mà còn giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến nó, chẳng hạn như mức độ việc làm và cung cấp kỹ năng hiện tại trong một lĩnh vực nhất định, mức độ đào tạo và kinh nghiệm, hoặc chất lượng của lãnh đạo. Đặc điểm kỹ thuật này cũng giúp bạn có thể thực hiện phân tích so sánh về sự cạnh tranh trong một lĩnh vực nhất định và trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. 

ISO / TS 30433Quản lý nguồn nhân lực - Số liệu để lập kế hoạch kế thừa, mô tả yếu tố khác nhau của số liệu cần thiết để phát triển kế hoạch kế nhiệm và đề xuất các số liệu có thể so sánh để báo cáo. Đặc điểm kỹ thuật này cũng bao gồm tỷ lệ hiệu quả, tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ chuẩn bị kế hoạch kế thừa. 

An Hạ

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng Hải miền Bắc: Các gói thầu có đảm bảo chất lượng?(VietQ.vn) - Chất lượng gói thầu các công trình nạo vét, duy tu luồng hàng hải có giá trị hàng trăm tỷ đồng được Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc tổ chức đấu thầu trong thời gian qua sẽ đi về đâu khi Tổng công ty này ký hợp đồng thi công với nhà thầu đang bộc lộ vấn đề.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang