SỰ KIỆN: Tăng cường truyền thông về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quy định về ghi nhãn đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Quy định về ghi nhãn đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

(VietQ.vn) - Xét theo TCVN 11041-1:2017, việc ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phải đáp ứng quy định nhãn hàng hóa và các quy định cụ thể khác.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang