Triển khai áp dụng ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

author 06:12 03/07/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, Bình Thuận ban hành kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và kết quả đạt được trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

Qua đó, phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

 Ảnh minh họa.

Để đạt được kết quả này, trong giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL thông qua nhiều hình thức khác nhau, chú trọng giới thiệu các gương cơ quan, cá nhân điển hình có giải pháp, cách làm hay, thực hiện có kết quả, hiệu quả HTQLCL.

Mở rộng xây dựng và áp dụng HTQLC cho 10 UBND cấp xã xây dựng và áp dụng HTQLCL. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ hành chính công triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Tổ chức 20 lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo có đủ năng lực chuyên môn, quản lý thực hiện các hoạt động như: hướng dẫn, hỗ trợ việc xây dựng, áp dụng HTQLCL, tham mưu, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện áp dụng HTQLCL của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL, đánh giá, chấm điểm áp dụng HTQLCL trong nội dung cải cách hành chính.

Phạm Hưng

Sau phản ánh của VietQ về việc quảng cáo sản phẩm sai sự thật, Mai Phương Thúy đăng đàn xin lỗi (VietQ.vn) - Sau phản ánh của Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn), Hoa hậu Mai Phương Thúy đã lên tiếng nhận lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang