Đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện giao thông

author 06:22 25/05/2021

(VietQ.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp với lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi các Bộ Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công an, đề nghị báo cáo việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành tại Việt Nam. Thời gian các Bộ gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/5/2021 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hoàn thành báo cáo đánh giá việc thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (xe ôtô; xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu) đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Nội dung chính của các báo cáo gồm: Đánh giá việc thực hiện từng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải chưa được xây dựng đối với từng nhóm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh các lộ trình tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang thực hiện, lộ trình thắt chặt tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam; lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiện liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường; lộ trình phát triển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải đánh giá việc triển khai xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam; đánh giá năng lực hệ thống các cơ sở, đơn vị thực hiện đăng kiểm, quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc; thông tin về kết quả, báo cáo khảo sát, nghiên cứu, đánh giá chất lượng khí thải từ xe máy tham gia giao thông đã đang triển khai thực hiện thí điểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…

Ảnh minh họa 

Bộ Công Thương thực hiện đánh giá năng lực sản xuất, nhập khẩu, cung ứng nhiên liệu sử dụng cho xe cơ giới theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhiên liệu sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ và lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam; báo cáo số liệu thống kê tình hình sản xuất, nhập khẩu, phân phối và tiêu thụ các loại nhiên liệu sử dụng cho phương tiện giao thông đường bộ từ 2008 đến 2020 theo từng năm; những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị về việc sản xuất, cung ứng nhiên liệu.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp với lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông vận tải.

Trong khi đó, Bộ Tài chính báo cáo việc thực hiện xây dựng, ban hành mức phí thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiên liệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thống kê, cung cấp số liệu theo từng năm về số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ôtô các loại, xe mô tô, xe gắn máy) nhập khẩu từ năm 2008 đến nay.

Bộ Công an thống kê số liệu đăng ký theo từng năm lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để lưu hành tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay; thống kê số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được thu hồi, loại bỏ do quá niên hạn sử dụng, gây ô nhiễm môi trường; đề xuất, kiến nghị về việc quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam; thu hồi phương tiện quá niên hạn sử dụng; phương tiện gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 909/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố. Mục đích nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải xe môtô, gắn máy tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 1 và loại 2 trên cả nước. Đề án được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu, từ năm 2010-2013, sẽ tập trung thực hiện tại 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, phấn đấu đạt được 20% số người sử dụng xe môtô, xe gắn máy tại 2 thành phố thực hiện kiểm định và bảo dưỡng, sửa chữa xe môtô, xe gắn máy đạt tiêu chuẩn khí thải. Ngoài ra, sẽ hình thành mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, gắn máy với ít nhất 100 cơ sở tại Hà Nội và 150 cơ sở tại TP.HCM. Mặt khác, đào tạo, tập huấn cho ít nhất 500 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ tại thành phố này.

Giai đoạn hai, từ năm 2013-2015 sẽ thực hiện kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải từ 80-90% số lượng xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại 2 thành phố. Mở rộng mạng lưới kiểm định để thực hiện kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải 60% số lượng xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các thành phố, đô thị loại 1 và loại 2.

Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì cùng các bộ, ngành hữu quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đáp ứng được yêu cầu quản lý; từng bước hình thành và phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy chủ yếu dựa trên hệ thống các trung tâm đăng kiểm ôtô đang lưu hành và các đại lý được ủy quyền chính thức của các công ty sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy. Tuy nhiên, cho đến nay đề án vẫn chưa được thực hiện do chưa có cơ sở pháp lý.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang