Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 tại Hà Nội

author 06:41 14/02/2020

(VietQ.vn) - Từ 2-6/3/2019, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015”.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chuyên gia đánh giá trưởng là người được đào tạo chuyên sâu về hệ thống quản lý, có năng lực đánh giá xác nhận sự phù hợp của hệ thống và nhận biết các cơ hội cải tiến. Để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp phát triển đội ngũ chuyên gia đáp ứng yêu cầu đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015”.

- Thời gian: 02-06/03/2020
- Địa điểm: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Kinh phí: 5.500.000 đồng/1 đại biểu (bao gồm 5% VAT). Phí tham dự gồm tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác.
- Chính sách ưu đãi cho học viên tham dự: Tổ chức/doanh nghiệp có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% tổng phí tham dự.
- Nội dung đào tạo: theo tiêu chuẩn của Tổ chức quốc tế về chứng nhận chuyên gia đánh giá (CQI-IRCA)

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015 được thiết kế với 40% thời gian thực hành các kỹ năng đánh giá tại doanh nghiệp giả định, qua đó học viên có khả năng:
- Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ với vai trò của trưởng đoàn đánh giá;
- Tổ chức thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận hoặc bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế (tế (đánh giá bên thứ ba, đánh giá nhà cung cấp…)
- Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
Học viên được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng là cơ sở để trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp, có khả năng phát triển chuyên môn về cải tiến năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Tổng quan về chất lượng và các nguyên tắc quản lý chất lượng
- Các khái niệm về chất lượng
- Quá trình phát triển của quản lý chất lượng
- Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
- Cơ sở của hệ thống quản lý chất lượng
- Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý
- Các nguyên tắc của quản lý chất lượng
2. Giới thiệu về đánh giá và hoạt động đánh giá sự phù hợp
- Các khái niệm và phân loại đánh giá
- Quá trình và nguyên tắc đánh giá
- Hoạt động đánh giá sự phù hợp và cơ chế thừa nhận lẫn nhau
- Các tiêu chuẩn cơ bản trong hoạt động đánh giá sự phù hợp
- Quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng nhận
3. Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng
- Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Xác định các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng
- Nhận biết các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng
4. Quản lý chương trình đánh giá và chuẩn bị cuộc đánh giá
- Quản lý chương trình đánh giá
- Xem xét tài liệu
- Lập kế hoạch đánh giá
- Lập phiếu đánh giá
5. Quá trình đánh giá tại chỗ và các kỹ thuật, phương pháp đánh giá
- Quá trình đánh giá tại chỗ
- Họp khai mạc
- Phương pháp và kỹ thuật đánh giá
- Hướng dẫn đánh giá các điều khoản mới của ISO 9001:2015
6. Báo cáo kết quả đánh giá và theo dõi thực hiện hành động khắc phục
- Báo cáo không phù hợp
- Báo cáo kết quả đánh giá
- Họp kết thúc
- Theo dõi thực hiện hành động khắc phục
7. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia đánh giá
- Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
- Yêu cầu bổ sung về kiến thức và kỹ năng
- Phê duyệt và phát triển năng lực của chuyên gia
- Đăng ký chuyên gia CQI-IRCA
8. Quá trình đánh giá và chứng nhận bên thứ 3
- Quá trình đánh giá chứng nhận
- Đăng ký và xem xét hợp đồng
- Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá
- Đánh giá giai đoạn 1 và 2
- Thẩm xét và cấp chứng nhận
- Đánh giá giám sát
- Đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận
9. Làm bài kiểm tra
Ghi chú: Các bài tập thực hành được áp dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo.

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
- Lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp;
- Đại diện lãnh đạo, cán bộ chất lượng, đánh giá viên nội bộ;
- Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá;
- Các cá nhân quan tâm tới chủ đề và nội dung của khóa học.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
- Thuyết trình của giảng viên;
- Thảo luận nhóm; thuyết trình nhóm;
- Làm các bài tập tình huống;
- Chia sẻ kinh nghiệm…

GIẢNG VIÊN: Chuyên gia/giảng viên Viện Năng suất Việt Nam: Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, 14000… và các công cụ cải tiến (Lean, 6 Sigma, 5S, …) tại các tổ chức/doanh nghiệp.

Tham dự khóa đào tạo, học viên được hướng dẫn thực hành và chia sẻ kinh nghiệm từ các giảng viên có nhiều năm làm công tác hướng dẫn xây dựng và đánh giá các hệ thống quản lý. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015 (Lead Auditor) phù hợp với các quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Viện Năng suất Việt Nam xin thông báo và kính mời tổ chức/doanh nghiệp cử cán bộ tham dự khóa đào tạo trên.
Thông tin liên hệ: Nguyễn Duy Tùng (Mr.): 0979 851 909/Email: ndtung@vnpi.vn/ trdvpc@gmail.com.

VNPI đào tạo: Nâng cao kỹ năng chỉ dẫn và cải tiến phương pháp làm việc cho cán bộ quản lý cấp trung(VietQ.vn) - Ngày 21/02/2020, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng chỉ dẫn và cải tiến phương pháp làm việc cho cán bộ quản lý cấp trung” theo phương pháp TWI.

Uyên Chi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang