Giải đáp thắc mắc doanh nghiệp về Cơ quan điều hành GT Chất lượng Quốc gia

author 10:13 16/02/2017

(VietQ.vn) - Bạn đọc Nguyễn Hải Hà ở Hà Nam hỏi, được biết Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã hình thành và phát triển 20 năm qua, nhưng không rõ cơ quan nào là ban quản lý và điều hành giải, mong được giải đáp?

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Bạn đọc Nguyễn Hải Hà ở Hà Nam hỏi, được biết Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã hình thành và phát triển 20 năm qua, nhưng không rõ cơ quan nào là ban quản lý và điều hành giải, mong được giải đáp? Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Hải Hà, theo Thông tư số: 17/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ "Quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia" ngày 30 tháng 06 năm 2011 có nêu tại Điều 8. Cơ quan quản lý và điều hành GTCLQG.

 Lãnh đạo Bộ KH&CN và VCCI trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho doanh nghiệp. Ảnh: N. N

 Lãnh đạo Bộ KH&CN và VCCI trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho doanh nghiệp. Ảnh: N. N

Theo đó: 1. Tổng cục TCĐLCL là Cơ quan thường trực GTCLQG, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đề xuất các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về GTCLQG trình Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai thực hiện các hoạt động GTCLQG;

c) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản, tài liệu nghiệp vụ về GTCLQG;

d) Đề nghị danh sách các thành viên Hội đồng quốc gia GTCLQG (sau đây viết tắt là Hội đồng quốc gia) trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định;

đ) Phối hợp với Hội đồng quốc gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này; tổ chức lấy ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét tặng GTCLQG;

e) Thành lập các Hội đồng sơ tuyển GTCLQG (sau đây viết tắt là Hội đồng sơ tuyển);

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn và cấp chứng chỉ cho các thành viên Hội đồng sơ tuyển, chuyên gia đánh giá và các tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG;

h) Thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về GTCLQG;

i) Tổ chức lễ trao giải hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải;

k) Thực hiện hợp tác quốc tế về giải thưởng chất lượng; là đại diện của Việt Nam tham dự vào các tổ chức khu vực và quốc tế về giải thưởng chất lượng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đề cử tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tham dự các giải thưởng chất lượng quốc tế và khu vực;

l) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến GTCLQG; báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý các vi phạm về GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan.

2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phương, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức triển khai hoạt động GTCLQG hằng năm tại địa phương theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL;

b) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG tại địa phương;

c) Đề nghị danh sách các thành viên Hội đồng sơ tuyển trình Tổng cục TCĐLCL quyết định;

d) Phối hợp với Hội đồng sơ tuyển thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

đ) Đề xuất nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình về GTCLQG tại địa phương và báo cáo hoạt động hằng năm gửi Tổng cục TCĐLCL;

e) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến GTCLQG tại địa phương.

Cũng theo đánh giá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đến nay đã có gần 1.700 lượt doanh nghiệp đạt giải Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, 148 doanh nghiệp đạt Giải vàng Chấy lượng Quốc gia, 128 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 40 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương. 

Hồng Anh

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang