Thiết lập chính sách ứng phó với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 về đo lường

author 06:06 24/05/2017

(VietQ.vn) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa về đo lường và sự phát triển nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi nhiều cơ sở hạ tầng trong xã hội cần phải đổi mới, trong đó có cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia bao gồm đo lường pháp định, đo lường khoa học và đo lường công nghiệp thông qua các hoạt động kiểm soát pháp lý (phương tiện đo, phê duyệt mẫu, kiểm định, kiểm tra, thanh tra) và hoạt động dẫn xuất chuẩn (đơn vị đo pháp định, chuẩn quốc gia, chất chuẩn, hiệu chuẩn, thử nghiệm). Các hoạt động này phối kết hợp với nhau để tạo nên cơ sở hạ tầng đo lường chặt chẽ nhằm hỗ trợ các nhu cầu khác nhau của xã hội.

Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp trao đổi với chuyên gia đo lường của PTB - Đức, ông Luzt Neumann bên lề hội thảo  

Từ ngày từ ngày 22 – 23/ 5/ 2017 tại Malaysia, hội thảo "Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia: Những vấn đề chính - cách tiếp cận - bài học kinh nghiệm" được phối hợp tổ chức bởi Chương trình Đo lường Châu Á - Thái Bình Dương (APMP) và Diễn đàn Đo lường Pháp định Thái Bình Dương (APLMF), Viện Đo lường Quốc gia Đức (PTB) và Viện Đo lường Quốc gia Malaysia.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp và Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường Trần Quý Giầu tham dự hội thảo.

Trong khuôn khổ của chương trình MEDEA, được xây dựng để cung cấp cho những người tham dự các công cụ và thông lệ tốt nhằm đổi mới cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế. Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng đối với những nhà quản lý, kỹ thuật có liên quan đến xây dựng, củng cố, tăng cường, đổi mới cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia.

Với mục tiêu phân tích và thảo luận các vấn đề chính phát sinh khi phát triển và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia; xác định các lĩnh vực quan tâm và hợp tác giữa đo lường khoa học và đo lường pháp định để có thể giải quyết các vấn đề quan trọng, thách thức của đo lường; chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận và các nguồn lực sẵn có đã được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn phát triển cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; xác định các ưu tiên và cách tiến hành đối với việc cải thiện cơ sở hạ tầng đo lường ở cấp quốc gia và khu vực.

Theo Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp, thông qua hội thảo nần này, đoàn Việt Nam hy vọng với sự trợ giúp của PTB và trao đổi kiến ​​thức với các cán bộ đo lường của các nước Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam có thể học hỏi những bài học quan trọng trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo lường cho tình hình hiện tại cũng như thiết lập chính sách tương lai để ứng phó với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 nói chung và Đo lường 4.0 nói riêng.

Bên lề cuộc hội thảo đoàn Việt Nam đã có các cuộc gặp gỡ trao đổi công việc hợp tác chuyên sâu về đo lường với ông Stephen O’Brien, Chủ tịch của Diễn đàn Đo lường Châu Á Thái Bình Dương (APLMF) và các chuyên gia cao cấp của PTB – Đức.

Nhóm họp công tác về Đo lường Pháp định của ASEAN lần thứ 26 (VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Cuộc họp lần thứ 26 của Nhóm công tác về Đo lường Pháp định thuộc (ACCSQ/WG3).

Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang