Đắk Lắk: Đẩy mạnh hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá

author 06:19 15/08/2021

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 6648/KH-UBND thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đắk Lắk xây dựng, ban hành từ 01 đến 02 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá chủ lực của tỉnh.

Tổ chức đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho từ 20 đến 50 chuyên gia năng suất chất lượng cho các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh; tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh từ 03 - 05 khoá.

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; đánh giá chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng, áp dụng, thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P) thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; chuyển đổi số, năng suất xanh, Giải thưởng chất lượng quốc gia… từ 40 - 80 lượt doanh nghiệp.

Định hướng giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh tiếp tục triển khai, nhân rộng các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp của giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá chủ lực của tỉnh.

Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt về năng suất để phục vụ doanh nghiệp trong tỉnh và các cơ sở dữ liệu khác liên quan;

Tiếp tục đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho chuyên gia năng suất chất lượng cho các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh;

Liên kết, hợp tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề;

Nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế;

Đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp ở các cấp độ;

Thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, phối hợp, hợp tác với Tổ chức Năng suất Châu Á, các Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực triển khai thực hiện một số nội dung, chương trình, dự án về năng suất chất lượng phù hợp với tình hình, thực trạng của địa phương.

Tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm về gia tăng năng suất chất lượng, so sánh năng suất với các tỉnh, trong nước, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Về nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; Công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Đào tạo nguồn nhân lực; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Đẩy mạnh hợp tác về năng suất chất lượng.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang