HAGL Agrico lỗ thêm hơn 118 tỷ đồng, kiểm toán cảnh báo 'yếu tố không chắc chắn trọng yếu'

author 07:19 11/04/2020

(VietQ.vn) - Sau kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức ghi nhận lãi ròng giảm từ 253 tỷ đồng xuống gần 217 tỷ đồng.

Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất 2019, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) ghi nhận lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HOSE: HNG) là gần 2.426 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập chỉ dừng tại mức lỗ 2.308 tỷ đồng. Chênh lệch trước kiểm toán và sau kiểm toán khá lớn đến hơn 118 tỷ đồng. Như vậy lỗ luỹ kế của HNG tại ngày 31/12/2019 đã lên đến con số 2.324 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của HNG đạt 23.000 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 4.000 tỷ đồng, giảm 7%; tài sản dài hạn đạt 19.000 tỷ đồng, giảm gần 27%. Về tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 1.555 tỷ đồng.

Đồng thời hàng tồn kho của công ty chiếm hơn 2.100 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang và thành phẩm; tài sản dài hạn, lợi thế thương mại của HAGL Agrico tại ngày 31/12/2019 đạt 372 tỷ đồng, chỉ bằng 12% so với lợi thế thương mại tại thời điểm đầu năm 2019. 

Nợ phải trả của HNG đạt hơn 13.542 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản. Nợ ngắn hạn của công ty lúc này đạt gần 8.000 tỷ đồng, gấp đôi so với tài sản ngắn hạn.

 HAGL Agrico lỗ thêm hơn 118 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 của HAG, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ hàng loạt vấn đề. Cụ thể, vào ngày 31/12/2019, HAG đã ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị gần 10.505 tỷ đồng. Dựa theo thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi số nợ tồn đọng là 5.669 tỷ đồng.

Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn hay không và các ảnh hưởng nếu có đến BCTC hợp nhất của công ty cho năm tài chính 2019.

Ngoài ra, như đã trình bày trong phần thuyết minh, HAG ghi giảm chi phí khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại cuối năm 2018 với số tiền hơn 335 tỷ đồng. Tại cuối năm 2019, HAG không ghi nhận khoản dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền ước tính hơn 147 tỷ đồng do việc công ty áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi Nghị định 20 mặc dù dự thảo này chưa được phê duyệt chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền tại ngày của báo cáo này.

Nếu HAG thực hiện việc ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2019 và không hoàn nhập chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong các năm tài chính trước đó thì chỉ tiêu lỗ sau thuế của HAG sẽ tăng với số tiền gần 482 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán còn nhấn mạnh về việc trình bày khoản nợ ngắn hạn của Công ty tại cuối năm 2019 đã vượt qua tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 1.016 tỷ đồng. Từ những điều trên và một số chỉ tiêu được trình bày trong bảng thuyết minh, đơn vị kiểm toán nhận thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Ngoài ra, HAG đã trễ hạn thanh toán gần 878 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn. Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của HAG giảm từ 48.111 tỷ đồng xuống 38.632 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng gần gấp đôi lên gần 2.202 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm đáng kể, từ 31.301 tỷ đồng xuống 21.824 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm từ gần 6.959 tỷ đồng xuống 3.752 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn giảm từ gần 14.804 tỷ đồng xuống gần 10.946 tỷ đồng.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang