Hoạt động Thông tin - Truyền thông TCĐLCL: Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

author 06:04 22/01/2022

(VietQ.vn) - Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 21/1, Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh; đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Đo lường, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, và nhiều đơn vị khác thuộc Tổng cục.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả kết quả hoạt động năm 2021, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Tổng biên tập Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) Trần Văn Dư cho biết, trong bối cảnh hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động cơ quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, sáng tạo, đoàn kết và đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Với tinh thần trách nhiệm cùng sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, tôi tin rằng Trung tâm, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) sẽ ngày một phát triển hơn nữa, khẳng định vị thế cơ quan thông tin truyền thông về TCĐLCL, chất lượng sản phẩm hàng hóa, cảnh báo, bảo vệ người tiêu dùng”, đồng chí Trần Văn Dư Dư nhấn mạnh.

Theo Giám đốc, Tổng biên tập Trần Văn Dư, trong năm 2021, về hoạt động truyền thông, Trung tâm, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) đã cố gắng với nhiều giải pháp về định hướng nội dung, mô hình tổ chức, quản lý điều hành để tồn tại và phát triển trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong thời điểm giãn cách xã hội, mọi hoạt động liên quan đến công tác báo chí, truyền thông vẫn được triển khai thông suốt. Các hoạt động như báo in, điện tử tiếp tục duy trì; hoạt động marketing online, tăng cường tương tác với độc giả như comment, tối ưu hoá tìm kiếm (SEO) và truyền thông mạng xã hội được đẩy mạnh.

Cụ thể, Cổng thông tin điện tử Tổng cục (tcvn.gov.vn) liên tục cập nhật các thông tin về TCĐLCL với các tin bài đa dạng, hình ảnh, video; công tác tuyên tuyền, phổ biến TCVN, ĐLVN, QCVN, VBQPPL về các lĩnh vực TCĐLCL được cập nhật thường xuyên phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục TCVN khoảng 700 tin, bài các loại về các văn bản chỉ đạo điều hành, các TCVN, QCVN và các văn bản kỹ thuật đo lường; Cung cấp thông tin cho Cổng thông tin MOST với trên 120 lượt tin bài; Xuất bản định kỳ 01 số /tháng (ấn phẩm thông tin phục vụ doanh nghiệp) với tổng số lượng phát hành đạt khoảng trên 4000 lượt được gửi đến các bộ ngành, các sở, chi cục, doanh nghiệp và hệ thống thành viên thông tin của Trung tâm, số lượng bài viết về hoạt động TCĐLCL, KHCN chiếm khoảng gần 300 tin bài; số lượng thông báo cập nhật đến gần 5000 tài liệu tiêu chuẩn cả trong nước, nước ngoài và quốc tế; số lượng tuyên truyền về các văn bản liên quan khoảng 100 văn bản.

Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xuất bản ổn định hàng tháng, chất lượng nội dung và hình thức từng bước được nâng cao, đảm bảo tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền mạnh mẽ cho phong trào Năng suất - Chất lượng, Giải thưởng Chất lượng; các hoạt động TCĐLCL, khoa học công nghệ (KHCN).

Chất lượng Việt Nam Online - VietQ.vn tiếp tục triển khai theo định hướng mới, tập trung vào nội dung chuyên sâu, chuyên ngành. Việc đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, tuân thủ nghiêm quy định trong tác nghiệp báo chí được đặt lên hàng đầu. Các nội dung được chọn lọc, cập nhật hàng ngày với nhiều khía cạnh của hoạt động TCĐLCL như truy xuất nguồn gốc, đo lường, đánh giá sự phù hợp, cảnh báo sản phẩm hàng hóa mất an toàn...

Về công tác thông tin - tư liệu, Trung tâm đã hoàn thành biên tập nội dung và chế bản ấn phẩm thông tin phục vụ doanh nghiệp: 12 số, 60 trang/1 số. Nội dung tin, bài đa dạng được biên tập, biên dịch từ các nguồn tin khác nhau về nhiều chủ đề nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên truyền trong lĩnh vực thông tin tiêu chuẩn (tổng số trên 160 tin, bài); liên tục đổi mới trang bìa ấn phẩm;

Cập nhật kịp thời nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TCĐLCL mới được ban hành tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; Giới thiệu các bộ tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và nước ngoài về các lĩnh vực phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước về TCĐLCL, cụ thể: ISO: Trên 1.000 tiêu chuẩn; IEC: Trên 800 tiêu chuẩn; JIS: Trên 400 tiêu chuẩn; BS: Gần 900 tiêu chuẩn; GB: 50 tiêu chuẩn; ASTM: Trên 2.000 tiêu chuẩn; DIN: Trên 3.000 tiêu chuẩn; AS: 68 TC; UL: Trên 800 tiêu chuẩn; TCVN: Trên 700 tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, kịp thời cập nhật cơ sở dữ liệu đầu vào đối với các bộ tiêu chuẩn phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TCĐLCL và hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng toàn Trung tâm với trên 1090 TC (TCVN, QCVN, ĐLVN, JIS, VB); Các bộ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, khoa học dễ dàng cho việc tra cứu, tìm kiếm, khai thác;

Tạo lập và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ về thông tin tiêu chuẩn đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: trên 2000 bộ tài liệu; Đã rà soát và sắp xếp lại kho tiêu chuẩn (bản giấy) để lưu trữ vào kho: Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế...Cơ sở dữ liệu về hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực TCĐLCL đã được rà soát và cập nhật mới... 

Giám đốc Trung tâm, Tổng biên tập Chất lượng Việt Nam Online Trần Văn Dư báo cáo kết quả tổng kết hoạt động công tác năm 2021 tại Hội nghị. 

Về công tác công nghệ thông tin, Trung tâm tiếp tục duy trì hạ tầng công nghệ thông tin Tổng cục ổn định đảm bảo các hệ thống thông tin được thông suốt. Đảm bảo sự ổn định của đường truyền, các thiết bị mạng, hệ thống email, hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; Tiến hành xây dựng nền tảng phát triển Chính phủ điện tử: Xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN, danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế và hệ thống cơ sở dữ liệu danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TCĐLCL.

Đã tiến hành cập nhật Cổng Dịch vụ công của Tổng cục theo các văn bản quy định hiện hành nhằm và hoàn thiện đồng bộ và có thể tích hợp với Cổng Dịch vụ Công của Bộ KH&CN và Cổng dịch vụ công Quốc gia, đơn vị đã triển khai kế hoạch nâng cấp Cổng Dịch vụ công của Tổng cục đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.

Trong năm 2021, Trung tâm tiếp tục thực hiện duy trì sự đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin của Tổng cục nhằm đảm bảo hạ tầng an toàn an ninh thông tin. Các hệ thống thông tin sẽ được đảm giám sát chặt chẽ, đánh giá và phân loại.

Về công tác kế hoạch - hợp tác, Trung tâm đã thực hiện hợp đồng với hơn 100 doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, cung cấp: 1230 TCVN và 993 TC Quốc tế các loại; Xây dựng 40 nhóm Tuyển tập và sách chuyên ngành về TCVN với gần 240 bộ Tuyển tập (được sang lọc và phân chia phù hợp theo các chuyên ngành nhỏ và chuyên sâu cho các lĩnh vực xã hội); Xây dựng 10 nhóm CSDL khách hàng doanh nghiệp theo các lĩnh vực hoạt động sản xuất để phục vụ cho công tác tiếp thị (Khai thác mỏ kháng sản, Hóa chất, Môi trường, Thép, dầu khí…).

Đã gửi tiếp thị qua thư, qua email và trực tiếp tới khoảng gần 1.000 lượt khách hàng về nội dung giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm; Báo giá qua zalo, trực tiếp, email… tới 598 lượt; Hỗ trợ cho 145 Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL, Trung tâm kỹ thuật danh mục Tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cập nhật hàng tháng; Cung cấp tài liệu hơn 400 tiêu chuẩn toàn văn phục vụ cho công tác quản lý tại địa phương cho 2 Chi cục (Chi cục TCĐLCL Cần Thơ, Chi cục TCĐLCL Thanh Hóa); Gửi 180 lượt ấn phẩm cho các DN và các thư viện chuyên ngành; Hỗ trợ xử lý website về năng suất và TBT gần 10 lượt cho các Chi cục địa phương (Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Lào Cai…);

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022, trong hoạt động công nghệ thông tin (CNTT), trong năm 2021 trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 3769/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2017 và Kế hoạch Ứng dụng CNTT tại Bộ Khoa học và Công nghệ trong đó việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách có hiệu quả đồng thời gắn kết và thúc đẩy cải cách hành chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử và hướng đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Trung tâm đặt ra và Tổng cục giao phó và bám sát vào định hướng tập trung phát triển Chính phủ điện tử trong các giai đoạn tiếp theo.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động Chất lượng Việt Nam Online theo hướng đa phương tiện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức tiếp cận, đa dạng hoá các cách thức, phương thức, thời điểm, thời lượng tuyên truyền TCĐLCL, KHCN, mở rộng đối tượng độc giả; Duy trì và phát triển Cổng thông tin Tổng cục đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay; Tiếp tục xuất bản Tạp chí in ổn định hàng tháng, đồng thời tổ chức xuất bản các đặc san, chuyên trang, chuyên đề phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Tổng cục...

Chuyển đổi định hướng, nội dung Tạp chí TCĐLCL theo hướng tăng cường các nội dung phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo chuyên sâu của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học nhằm từng bước trở thành tờ Tạp chí chuyên ngành có chất lượng cao; Đẩy mạnh sản xuất các bản tin, phóng sự video clip sản xuất hàng tuần; Đẩy mạnh các kênh tương tác như Giao lưu trực tuyến, Tọa đàm trực tuyến; mạng xã hội...

Về công tác thông tin, tư liệu, kế hoạch hợp tác, tư vấn: Duy trì, xuất bản hàng tháng cuốn Ấn phẩm thông tin phục vụ doanh nghiệp; tăng cường số lượng và chất lượng nội dung các tin bài; Biên tập và xuất bản cuốn Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia 2022.

Tiếp nhận, sắp xếp và quản lý cơ sở dữ liệu và kho tư liệu bản giấy đảm bảo thông tin cập nhật nhanh chóng và chuẩn xác đối với các bộ tiêu chuẩn; Khai thác kho tư liệu và tạo lập các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu thị trường; Phân loại và chăm sóc từng đối tượng khách hàng theo các chuyên ngành cụ thể để gia tăng nguồn thu dịch vụ; Đầu mối cung cấp thông tin tài liệu và khai thác có hiệu quả các thỏa thuận song phương, đa phương.

Hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu thông tin về tiêu chuẩn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan thuộc hệ thống TCĐLCL; Đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng thị trường thông tin, tư liệu hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở tăng cường công tác maketing hiện đại; Đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm và dịch vụ đặc biệt là các Bộ Tuyển tập Tiêu chuẩn chuyên ngành đến các Tổng công ty và các tập đoàn lớn; Xây dựng mới, rà soát thường xuyên CSDL khách hàng để thực hiện công tác Marketing các bộ tài liệu; Chăm sóc hệ thống các khách hàng là Chi cục và các Sở KHCN để thực hiện việc cung cấp SP và dịch vụ; Hoàn thành khai thác nguồn lực thông tin.

Phối hợp chặt chẽ việc truyền thông, quảng bá nhằm tiếp cận các đầu mối khách hàng để quảng bá sản phẩm của Trung tâm; Bám sát các chương trình của Tổng cục, các Vụ, Cục, các cơ quan liên quan để tìm hiểu và nắm bắt các chương trình triển khai để kịp thời phối hợp cùng với các đối tác truyền thông, các cán bộ báo chí có kinh nghiệm để tổ chức các chương trình quảng bá, tổ chức sự kiện liên quan đến ngành TCĐLCL;

Tổ chức hoạt động tư vấn đào tạo, phát triển các dịch vụ về TCĐLCL cho các doanh nghiệp; Đẩy mạnh sự phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục; Chú trọng khai thác chất xám, huy động sự tham gia viết tin, bài của các chuyên gia trong hệ thống ngành TCĐLCL cũng như các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế. 

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ đã được phê duyệt; Phấn đấu hoàn thành các kế hoạch Tổng cục giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm, Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn) đã đạt được.

Trong thời gian tới Trung tâm cần kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự chuyên môn, đồng thời mở rộng, phát triển và khai thác có hiệu quả kho tư liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, các nguồn tư liệu khác trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động từ quản lý đến cung cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ đắc lực cho công tác quản lý TCĐLCL.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang