Lạng Sơn: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa

author 15:57 07/05/2021

(VietQ.vn) - Thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra và 07 cuộc khảo sát đối với 100 cơ sở, xử phạt 03 cơ sở có hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa, tổng số tiền xử phạt là 42.550.000 đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tiến hành các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

Theo đó, tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế và đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế; kiểm tra hành nghề y dược và công tác bảo vệ môi trường được 19 cơ sở; Thực hiện 6 cuộc kiểm tra và 07 cuộc khảo sát đối với 100 cơ sở, xử phạt 03 cơ sở có hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa, tổng số tiền xử phạt là 42.550.000 đồng.

 Ảnh minh họa.

Trong các cuộc khảo sát, kiểm tra đã tiến hành phá mẫu để kiểm tra định lượng của hàng hóa đối với 49 mẫu hàng đóng gói sẵn, lấy 49 mẫu mang đi thử nghiệm một số chỉ tiêu về chất lượng; 08 mẫu có chỉ tiêu không đạt, kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng và kiến nghị các cơ quan liên quan tại địa phương có biện pháp quản lý đối với các hàng hóa không đáp ứng các quy định của pháp luật.

Từ kết quả thử nghiệm của mẫu được lấy khi tiến hành khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, đã tiến hành kiểm tra đột xuất 01 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về chất lượng để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, các tổ chức cá nhân nhập khẩu thực hiện áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất, khập khẩu nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường nhất là các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Đã xử lý hồ sơ và cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với 1200 lô hàng hóa nhóm 2 các loại thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Trong thời gian tới, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng không đảm bảo chất lượng, không đủ định lượng và các hành vi gian lận thương mại khác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

An Hạ

Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh kinh doanh dầu Diesel không đảm bảo chất lượng(VietQ.vn) - Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh xăng dầu, lực lượng QLTT tỉnh Nam Định đã kịp thời ngăn chặn trên 20.000 lít dầu Diesel không đảm bảo chất lượng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang