Phiên họp thứ 2 cuộc họp lần thứ 56 Ủy ban Đo lường Pháp định quốc tế: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

author 18:56 20/10/2021

(VietQ.vn) - Ngày thứ 2 cuộc họp lần thứ 56 của Ủy ban Đo lường Pháp định quốc tế (CIML) đã diễn ra vào ngày 19/10/2021 dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Roman Schwartz, Chủ tịch CIML.

Hoạt động kỹ thuật và ấn phẩm của OIML

Cập nhật và phê duyệt dự thảo cuối của tài liệu sau: OIML R60- Quy định đo lường về đầu đo lực (load cells); OIML 126- Phương tiện đo nồng độ khí thở.

Xem xét, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ để xây dựng, soát xét, sửa đổi các tài liệu sau: Sửa đổi OIML B12:2004 – Chính sách hợp tác giữa OIML và các cơ quan khác; Sửa đổi OIML R 49:2013 – Đồng hồ đo nước; Sửa đổi OIML R 148, OIML R 149 - Huyết áp kế tự động; 

Tiến sỹ Roman Schwartz, Chủ tịch CIML phát biểu về báo cáo hệ thống chứng nhận của OIML (OIML-CS) 

Cập nhật OIML V 1: 2013 - Từ vựng quốc tế các thuật ngữ trong đo lường pháp định (VIML); Xây dựng Khuyến nghị mới - Yêu cầu đối với việc đánh giá mô phỏng NIBP sử dụng để thử nghiệm máy đo huyết áp tự động không xâm lấn; Xây dựng Hướng dẫn mới - Đánh giá máy đo huyết áp điện tử tự động; Xây dựng Hướng dẫn và Khuyến nghị mới - Hệ thống đo trạm sạc xe điện; Xây dựng Khuyến nghị mới - Nhiệt kế không tiếp xúc.

Hệ thống chứng nhận của OIML (OIML – CS): Giải pháp tăng cường hoạt động hiệu quả của Hệ thống chứng nhận OIML (OIML-CS); Tiến sỹ Roman Schwartz, Chủ tịch CIML phát biểu về báo cáo hệ thống chứng nhận của OIML (OIML-CS)

Hệ thống đo lường của các quốc gia, nền kinh tế mới nổi (CEEMS): Đề xuất xem xét, sửa đổi của OIML D1 – Các yếu tố cơ bản của Luật đo lường quốc gia; Tăng cường đào tạo trực tuyến.

Các công việc chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 16: Xem xét chương trình cho Hội nghị lần thứ 16 diễn ra ngay sau cuộc họp thường niên CIML lần thứ 56; Đề xuất, đề cử Chủ tịch và Phó chủ tịch cho Hội nghị lần thứ 16;

Trần Quý Giầu – Nguyễn Thị Ngọc Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang