SỰ KIỆN: Tiêu chuẩn Chất lượng

Bộ tiêu chuẩn dành cho các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học

Bộ tiêu chuẩn dành cho các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học

(VietQ.vn) - Nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường và các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa sinh học, Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Mỹ đã đề xuất một bộ tiêu chuẩn dành riêng cho các sản phẩm này.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang