Chọn tuổi xông nhà Tết Ất Mùi cho người tuổi Mão, Thìn, Tỵ

author 06:06 18/02/2015

(VietQ.vn) - Tục lệ xông nhà đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông nhà cho gia chủ. Theo kinh nghiệm dân gian, nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người tuổi Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 đón tài lộc cho người tuổi Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 đón tài lộc cho người tuổi Mão 

Gia chủ sinh năm 1951 – Tân Mão

1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy) – 18/20đ – 4 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1983 (Quý Hợi – Đại hải thủy) – 18/20đ – 4 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1953 (Quý Tỵ – Tràng lưu thủy) – 16/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1974 (Giáp Dần – Đại khê thủy) – 16/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1982 (Nhâm Tuất – Đại hải thủy) – 16/20đ – 3 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 1 yếu tố Khắc

1967 (Đinh Mùi – Thiên thượng thủy) – 15/20đ – 3 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 1 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1963 – Quý Mão

1983 (Quý Hợi – Đại hải thủy) – 16/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ) – 16/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1946 (Bính Tuất – Ốc thượng thổ) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1968 (Mậu Thân – Đất trạch thổ) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1975 - Ất Mão

1970 (Canh Tuất – Xuyến thoa kim) – 17/20đ - 4 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1983 (Quý Hợi – Đại hải thủy) – 16/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1955 (Ất Mùi – Sa trung kim) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1963 (Quý Mão – Kim bạch kim) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người tuổi Thìn

Người xông nhà là người bước vào nhà với lời chúc năm mới sau thời khắc giao thừa

Người xông nhà là người bước vào nhà với lời chúc năm mới sau thời khắc giao thừa

Gia chủ sinh năm 1952 – Nhâm Thìn

1954 (Giáp Ngọ - Sa trung kim) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1967 (Đinh Mùi - Thiên thượng thủy) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1983 (Quý Hợi - Đại hải thủy) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1992 (Nhâm Thân - Kiếm phong kim) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1993 (Quý Dậu - Kiếm phong kim) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1964 – Giáp Thìn

1947 (Đinh Hợi - Ốc thượng thổ) - 13/20đ - 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

- 1954 (Giáp Ngọ - Sa trung kim) - 13/20đ - 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

- 1956 (Bính Thân - Sơn hạ hỏa) - 13/20đ - 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

- 1957 (Đinh Dậu - Sơn hạ hỏa) - 13/20đ - 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

- 1959 (Kỷ Hợi - Bình địa mộc) - 13/20đ - 3 yếu tố Hợp, 1 yếu tố Bình thường, 2 yếu tố Khắc

- 1969 (Kỷ Dậu - Đất trạch thổ) - 13/20đ - 2 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 1 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1976 – Bính Thìn

1945 (Ất Dậu – Tuyền trung thủy) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1956 (Bính Thân – Sơn hạ hỏa) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1957 (Đinh Dậu – Sơn hạ hỏa) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1978 (Mậu Ngọ – Thiên thượng hỏa) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm Tỵ

Theo kinh nghiệm dân gian, nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ

Theo kinh nghiệm dân gian, nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ

Gia chủ sinh năm 1953 – Quý Tỵ

1954 (Giáp Ngọ - Sa trung kim) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1963 (Quý Mão - Kim bạch kim) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1966 (Bính Ngọ - Thiên thượng thủy) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1975 (Ất Mão - Đại khê thủy) – 15/20đ – 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1993 (Quý Dậu - Kiếm phong kim) – 15/20đ - yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1965 - Ất Tỵ

1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ) – 15/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1970 (Canh Tuất – Xuyến thoa kim) – 14/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim) – 13/20đ - 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1957 (Đinh Dậu – Sơn hạ hỏa) – 13/20đ - 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1960 (Canh Tý – Bịch thượng thổ) – 13/20đ - 2 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 1 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1977 -  Đinh Tỵ

1945 (Ất Dậu – Tuyền trung thủy) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1952 (Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1957 (Đinh Dậu – Sơn hạ hỏa) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1975 (Ất Mão – Đại khê thủy) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Hải Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang