Dịch Covid-19 khiến PVS 'ngấm đòn', lãi ròng giảm 111 tỷ đồng

author 06:47 30/04/2020

(VietQ.vn) - Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020, ghi nhận lãi ròng giảm 111 tỷ đồng, tương đương giảm 70% so với cùng kỳ năm 2020.

Sự kiện: Kết quả kinh doanh

Theo báo cáo tài chính quý I/2020, doanh thu thuần của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) ghi nhận hơn 3.241 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ. Kết quả hoạt động kinh doanh của dịch vụ cơ khí dầu khí và một số dịch vụ khác trong quý đều thấp hơn cùng kỳ. Lãi gộp của PVS thu hẹp tới 55% so cùng kỳ, thu được gần 192 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ hơn 110 tỷ đồng, tăng 137%. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng gia tăng, ở mức 34 tỷ đồng; lãi của các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO, FPSO) khi hợp nhất vào kết quả kinh doanh quý I/2020 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Ngược lại trong 3 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận chênh lệch tăng khoản lãi khác hơn 26 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2020, PVS ghi nhận lãi ròng hơn 111 tỷ đồng, giảm 70% so với kết quả quý 1/2019. Đây là quý tệ nhất mà PVS đạt được kể từ năm 2012.

 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam báo lỗ giảm 111 tỷ đồng quý I/2020

Theo giải trình PVS, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do kết quả kinh doanh của dịch vụ cơ khí dầu khí và một số dịch vụ khác thấp hơn cùng kỳ, ngoài ra phần lãi của các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO, FPSO) khi hợp nhất làm kết quả kinh doanh của PVS thấp hơn cùng kỳ.

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và biến động giá dầu, PVS đặt mục tiêu đạt 15.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất trong 2020, giảm 12% so với doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế 640 tỷ đồng, giảm 20,8% so với năm 2019.

Tại thời điểm 31/3/2020, PVS có tổng tài sản 25.438 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn đang ghi nhận hơn 5.522 tỷ đồng, tăng 19%, trong đó phải thu ngắn của khách hàng chiếm 4.257 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho ở mức 1.427 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm.

Kết thúc quý I/2020, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PVS âm gần 1.761 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 767 tỷ đồng). Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối quý 1/2020 đạt 5.638 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.

 Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang