Tây Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa

author 06:30 03/01/2018

(VietQ.vn) - Trong năm 2017, Chi cục TCĐLCL Tây Ninh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Theo báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Tây Ninh, trong năm 2017, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020”.

Trong đó, đối với hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng (NSCL), Chi cục đã tổ chức 1 hội nghị phổ biến các công cụ hỗ trợ nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa với 63 người tham dự thuộc các doanh nghiệp và các sở ban, ngành trong tỉnh và 01 khóa đào tạo công cụ cải tiến năng suất "7 lãng phí" cho các doanh nghiệp trong tỉnh với 51 người tham dự.

Tham dự khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và Lean – Six sigma đai vàng tại Viện Năng suất Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (05 lượt người).

Cũng trong năm qua, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng được Chi cục TCĐLCL Tây Ninh triển khai mạnh mẽ.

Cụ thể, Chi cục phê duyệt 09 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến với 12 lượt hỗ trợ bao gồm: Chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn (02 sản phẩm); Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 (07 hệ thống); Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 (01 hệ thống); Xây dựng hệ thống quản lý Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 (02 hệ thống).

Ảnh minh họa từ báo Tây Ninh 

Kết quả về tiến độ triển khai của các doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ cho thấy, trong năm 2017, có 05 hệ thống đã hoàn thành (02 hệ thống ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007) đã nghiệm thu và cấp kinh phí hỗ trợ 100.000.000 đồng; 03 hệ thống (ISO 22000:2005, ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015) đang làm hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ.

Tính theo số lũy kế từ năm 2016 đến nay: Phê duyệt hỗ trợ 17 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; công cụ cải tiến năng suất chất lượng; chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy với 26 lượt hỗ trợ.

Trong đó bao gồm 08 hệ thống/sản phẩm đã hoàn thành (03 hệ thống quản lý tiên tiến; 02 sản phẩm chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đã nghiệm thu và cấp kinh phí hỗ trợ 190.000.000 đồng; 03 hệ thống quản lý tiên tiến đang làm hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ); 14 hệ thống/công cụ cải tiến/ sản phẩm gồm chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đang triển khai thực hiện và 04 hệ thống/công cụ xin ngưng không tiếp tục hỗ trợ.

Riêng về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, đơn vị đã trình và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen cho 04 Doanh nghiệp đạt GTCLQG năm 2016. Vận động 50 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017, có 03 doanh nghiệp đăng ký tham gia (Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, (Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy). Hội đồng sơ tuyển họp và đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2017, kết quả có 03 doanh nghiệp đạt yêu cầu và được Hội đồng sơ tuyển chuyển hồ sơ cho Hội đồng quốc gia GTCLQG xem xét. 

Phong Lâm

‘Thắp sáng’ các mô hình điểm thúc đẩy năng suất chất lượng doanh nghiệp(VietQ.vn) - Ngày 22/12, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng Doanh nghiệp - kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng” tại TP.Hồ Chí Minh.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang