Đồng bộ hóa tiêu chuẩn và tiêu chí, tạo thuận lợi cho đấu thầu qua mạng

author 18:09 25/02/2024

(VietQ.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất hoạt động đấu thầu, tiếp tục tạo thuận lợi cho công tác đấu thầu qua mạng.

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT gồm 4 chương, 32 điều với 23 mẫu hồ sơ, phụ lục kèm theo, có sự kế thừa các quy định trước đây và bổ sung, cập nhật các quy định mới theo Luật Đấu thầu 2023, góp phần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu cũng như tiến độ thực hiện gói thầu, dự án, tránh tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế và bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ KH&ĐT cho biết, thông tư này tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu; tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích bên mời thầu, nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nâng cao tính cạnh tranh cho thị trường mua sắm công. Đồng thời hoàn thiện quy trình, thủ tục và tính năng kỹ thuật của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm nâng cao tính khả thi, minh bạch và thống nhất trong hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo Bộ KH&ĐT, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT quy định hiệu lực trở về trước đối với các nội dung về cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024.

Ban hành kèm Thông tư là 3 mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, gồm: Mẫu số 01A được sử dụng để lập tờ trình kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; Mẫu số 01B để lập báo cáo thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; Mẫu số 01C để lập quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó là 3 mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: Mẫu số 02A để lập tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Mẫu số 02B để lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Mẫu số 02C để lập quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 Ảnh minh hoạ

Đối với gói thầu xây lắp, có 3 mẫu được ban hành kèm Thông tư, gồm: Mẫu số 3A để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu số 3B để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; Mẫu số 3C để lập E-HSMST (hồ sơ mời sơ tuyển).

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung), có 3 mẫu được ban hành kèm Thông tư, gồm: Mẫu số 4A để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu số 4B để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; Mẫu số 4C để lập E-HSMST.

Tương tự, gói thầu dịch vụ phi tư vấn cũng có 3 mẫu hướng dẫn là Mẫu số 5A, Mẫu số 5B và Mẫu số 5C. Gói thầu dịch vụ tư vấn có 2 mẫu hướng dẫn là Mẫu số 6A và Mẫu số 6B. Gói thầu mua thuốc có 2 mẫu hướng dẫn là Mẫu số 7A để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu số 7B để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ...

Điều 25 của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT nêu rõ trách nhiệm của nhà thầu về tính chính xác của thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong quá trình tham dự thầu. Đối với hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, nhà thầu kê khai và đính kèm file tài liệu liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai. Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhà thầu kê khai thông tin; trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính, ngoài việc phải kê khai thông tin, nhà thầu đính kèm bản scan cam kết cung cấp tín dụng.

Đối với doanh thu hằng năm, giá trị tài sản ròng thì kể từ năm 2021, Hệ thống tự động trích xuất số liệu về báo cáo tài chính từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử vào hồ sơ năng lực của nhà thầu. Đối với các nội dung khác: nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan.

Thông tư cũng quy định, Báo Đấu thầu có trách nhiệm rà soát, phát hiện các thông tin không hợp lệ và thông báo cho chủ đầu tư, bên mời thầu trong thời hạn tối đa là 1 ngày làm việc kể từ khi chủ đầu tư, bên mời thầu tự đăng tải thông tin trên Hệ thống. Việc thông báo được thực hiện trên Hệ thống, thư điện tử (email), ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các kênh thông tin khác về nội dung thông tin không hợp lệ để chủ đầu tư, bên mời thầu tự chỉnh sửa, hoàn thiện, đăng tải lại trên Hệ thống.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang