Phát huy vai trò dẫn dắt của nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế

author 14:32 08/12/2022

(VietQ.vn) - Nguồn vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và kích hoạt các nguồn vốn khác, phục vụ hiệu quả cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thời gian qua, nguồn vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và kích hoạt các nguồn vốn khác, phục vụ hiệu quả cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay thì việc phân bổ nguồn vốn ngân sách đúng và trúng còn là động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế nói chung.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và kích hoạt các nguồn vốn khác. Ảnh minh họa.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1513/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún, chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội: số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và số 43/2022/QH15 ngày 01/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương điều hòa linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023 theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bố sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ngay khi có Quyết định điều chỉnh vốn giữa các dự án để tổng hợp theo dõi, kiểm soát việc giải ngân.

Các bộ ngành, địa phương phải đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tiếp là một trong các trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-QD/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương...

Trước đó, vào ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 để thảo luận về dự thảo Đề án Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19; dự thảo Đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

Liên quan đến dự thảo Đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu Chính phủ lưu ý tính toán kỹ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang