SỰ KIỆN: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nâng cao năng suất lao động từ phát triển kinh tế tư nhân

Nâng cao năng suất lao động từ phát triển kinh tế tư nhân

(VietQ.vn) - Nếu muốn cải cách NSLĐ của nền kinh tế, nên tập trung vào khu vực kinh tế tư nhân. Cần tạo ra môi trường kinh doanh để họ có thể sản xuất với mức chi phí thấp nhất, hạn chế các rào cản, từ đó cải thiện khả năng tổ chức, sản xuất, tăng năng suất lao động hiệu quả…

Động lực chính để bứt phá về năng suất và tăng trưởng bền vững?

Động lực chính để bứt phá về năng suất và tăng trưởng bền vững?

(VietQ.vn) - Việt Nam cần xây dựng một Kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia, trong đó, các trụ cột khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính để tạo ra sự bứt phá về năng suất và tăng trưởng bền vững.

Bình Thuận hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Bình Thuận hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

(VietQ.vn) - Trong thời gian gần đây, Sở KH&CN Tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng.

Bộ Công Thương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

Bộ Công Thương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

(VietQ.vn) - Nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 thay cho hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn mới.

Giải pháp giúp ngành gỗ Việt Nam nâng cao năng lực, phát triển bền vững

Giải pháp giúp ngành gỗ Việt Nam nâng cao năng lực, phát triển bền vững

(VietQ.vn) - Mặc dù ngành gỗ đã đạt được nhiều kết quả tốt trong những năm gần đây, nhưng vẫn cần áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, phát triển bền vững.

Ứng dụng công nghệ cao: Giải pháp nâng cao năng suất cho doanh nghiệp gỗ

Ứng dụng công nghệ cao: Giải pháp nâng cao năng suất cho doanh nghiệp gỗ

(VietQ.vn) - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đã quan tâm, đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất chất lượng.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang