Đề nghị kiểm tra lưu thông hàng hoá của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức

author 06:26 10/11/2023

(VietQ.vn) - Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Cục Quản lý thị trường TP kiểm tra việc lưu thông hàng hóa của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản số 16694/SXD-VLXD về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm do Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức (32/27 đường Trần Thị Do, Khu phố 6, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM) sản xuất.

Trong văn bản, Sở Xây dựng TP.HCM nêu rõ, vào ngày 16/10/2023, Sở Xây dựng TP.HCM nhận được Công văn số 45 CV/VNC/2023 ngày 29/9/2023, đính kèm Quyết định số 0002/CNHQ-VIF/2022.3-2 ngày 17/4/2023 của Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol về việc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật số 0002/CNHQ-VIF/2022.3 ngày 25/3/2022, có giá trị đến ngày 23/3/2025 đối với sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm, kiểu, loại hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa số và cửa đi, mặt dựng dùng trong các công trình xây dựng, nhóm 6063-T5 (AIMg0. 7Si) do Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức sản xuất, phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2019/BXD. Vì Công ty không tuân thủ yêu cầu về duy trì việc chứng nhận thông qua đánh giá giám sát định kỳ.

Căn cứ quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 17 Thông tư số 28/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Kể từ ngày 17/4/2023, Sở Xây dựng TP.HCM hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Thông báo số 5442/TB-SXD-VLXD ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng đối với sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm.

 Sở Xây dựng TP.HCM huỷ bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm do Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức sản xuất.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức khẩn trương báo cáo về thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có) cho Sở Xây dựng TP.HCM trước ngày 10/11/2023.

Trường hợp đơn vị vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nêu trên; các sản phẩm này chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và được tiếp nhận hồ sơ hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và QCVN 16:2019/BXD.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra việc lưu thông hàng hóa của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức theo quy định và Điều 17 Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về VLXD trên địa bàn TP.HCM được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; gửi thông tin kết quả kiểm tra, xử lý về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi quản lý chuyên ngành.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol nghiêm túc báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý về việc đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đã cấp, theo quy định tại điểm b khoản 5.4 mục 5 Phần 5 của QCVN 16:2019/BXD về trách nhiệm của tổ chức chứng nhận hợp quy; điểm f khoản 3.6 mục 3 Phần II Kế hoạch số 2347/KH-SXD-VLXD ngày 23/02/2023 của Sở Xâv dựng về việc tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá VLXD trên địa bàn TP.HCM năm 2023.

"Việc huỷ bỏ hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy kể từ ngày 17/4/2023 nhưng đến ngày 16/10/2023 mới gửi tới Sở Xây dựng là chưa đảm bảo tính kịp thời trong việc ngăn chặn sản phẩm, hàng hoá chưa đảm bảo điều kiện lưu thông, sử dụng trong công trình xây dựng", văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang