SỰ KIỆN: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Ngân hàng nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí và sai sót nhờ LSS

Ngân hàng nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí và sai sót nhờ LSS

(VietQ.vn) - Việc áp dụng LSS đã giúp ngân hàng Techcombank nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, giảm thiểu chi phí và sai sót.

Đột phá lớn về năng suất lao động trong công tác truyền tải điện

Đột phá lớn về năng suất lao động trong công tác truyền tải điện

(VietQ.vn) - Chỉ tiêu tổng hợp về năng suất lao động của EVNNPT năm 2017 cao gấp 2 lần bình quân chung toàn EVN và gấp nhiều lần bình quân chung cả nước.

Doanh nghiệp khắc phục nhiều hạn chế nhờ áp dụng ISO

Doanh nghiệp khắc phục nhiều hạn chế nhờ áp dụng ISO

(VietQ.vn) - Sau khi áp dụng ISO vào sản xuất, những khó khăn, hạn chế trước đây được khắc phục hoàn toàn; truy tìm nguồn gốc sản phẩm nhanh, chính xác.

Tăng cường kết nối DN FDI và DN nội thúc đẩy tăng năng suất

Tăng cường kết nối DN FDI và DN nội thúc đẩy tăng năng suất

Cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa tính kết nối giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp nội sẽ tạo ra dư địa mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng năng suất cho khu vực trong nước.

Nâng cao năng suất chất lượng nước mắm nhờ năng lượng mặt trời

Nâng cao năng suất chất lượng nước mắm nhờ năng lượng mặt trời

(VietQ.vn) - Công nghệ mới này giúp giảm 1/3 thời gian sản xuất nước mắm và 2/3 nhân lực lao động, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Doanh nghiệp tiên phong nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

Doanh nghiệp tiên phong nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

(VietQ.vn) - Nhờ thực hiện nhiều biện pháp, công ty đã nâng cao năng suất lao động, giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang