Luôn sát cánh vì sự hài lòng của doanh nghiệp

author 07:36 05/02/2019

(VietQ.vn) - Năm 2019 được Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) xác định là năm bứt phá để triển khai có hiệu quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Một trong những trọng tâm năm 2019 của Tổng cục là tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội.

 Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh

Thước đo của cải cách là sự hài lòng của doanh nghiệp

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh, năm 2018, với kết quả hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao như đã cắt giảm, đơn giản hóa được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 73% của toàn Bộ KH&CN và so với điều kiện kinh doanh lĩnh vực TCĐLCL, đã cắt giảm được 48/82 tại 3 nghị định, tương đương 56,09%; Tiếp tục duy trì việc quản lý 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.... Với việc giảm thời gian, cải cách thủ tục hành chính, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức trong những ngày đầu năm 2019 cũng cho thấy kết quả đáng ghi nhận của Bộ KH&CN.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, thước đo chuẩn xác nhất về việc cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chính là những đánh giá từ phía doanh nghiệp hay sự hài lòng của doanh nghiệp.

Đề cập đến kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2018 của Bộ KH&CN, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho biết: "Về thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu; thủ tục công bố hợp quy; thực hiện trên Cơ chế 1 cửa quốc gia mà Bộ KH&CN triển khai đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía doanh nghiệp. Tỷ lệ đánh giá rất dễ, dễ và bình thường luôn chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sự đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc cải cách thủ tục hành chính của Bộ KH&CN là rất cao đồng thời ghi nhận sự nỗ lực này đã giúp doanh nghiệp có môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn”.

Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2019, với phương châm đã được Chính phủ thống nhất là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, theo phương châm này, Tổng cục TCĐLCL đã xác định các nội dung cần triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, sẽ tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Cụ thể là công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018.

Hướng dẫn, đánh giá thực hiện Nghị định số 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Căn cứu trên cơ sở đánh giá này, tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III năm 2019; bảo đảm mục tiêu bãi bỏ, đơn giản hóa tối thiểu 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Đến hết năm 2019, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Trong quý I năm 2019, hoàn thành rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính trong công văn hướng dẫn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức ĐGSPHH đẩy mạnh việc thừa nhận kết quả thử nghiệm, chấp nhận kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài, đồng thời thực hiện cơ chế đánh giá tại nguồn để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa theo lô hàng.

Phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, sản phẩm hàng hóa trong việc thực hiện giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm hàng hóa nhóm 2, chuyển mạnh cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm…

Song song với việc duy trì quản lý hậu kiểm đối với 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, Tổng cục cũng sẽ thực hiện việc rà soát Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN và Tổng cục TCĐLCL.

Trong năm 2019, hoàn thành tập trung một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa. Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả việc giải quyết trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục về kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của Tổng cục như Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu; Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo nhập khẩu; Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định pháp luật để đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ở cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đánh giá của Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, có rất nhiều giải pháp để cải thiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu. Việc cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu sẽ có tác động rất lớn đến kinh tế đất nước, cho sự thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. "Do đó, trong năm 2019, ngành TCĐLCL sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó một trong những giải pháp quan trọng nhất của Tổng cục TCĐLCL trong thời gian tới đó là thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết 02 của Chính phủ, như vậy môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ được cải thiện tốt hơn và doanh nghiệp sẽ có sự hài lòng tốt hơn nữa", ông Vinh nhấn mạnh.

Cải cách kiểm tra chuyên ngành giúp tiết kiệm hơn 11 nghìn ngày công, 5.407 tỷ đồng/năm(VietQ.vn) - Việc đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kiểm tra chuyên ngành thuộc 8 Bộ đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 11.642.068 ngày công/năm, tương đương 5.407 tỷ đồng/năm.

Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang