Doanh nghiệp lưu ý gì khi tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia?

authorHồng Anh 14:59 28/10/2014

(VietQ.vn) – Các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) phải là doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật ít nhất 36 tháng và 3 năm sau kể từ năm đạt giải vàng mới có thể tham dự lại.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Những quy định rất rõ ràng như vậy nhưng nhiều doanh nghiệp đôi khi vẫn nhầm hoặc áp dụng không rõ ràng vào thực tế tham gia giải thưởng.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, ngày 30/6/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có thông tư số 17/2011/TT- BKHCN Quy định về GTCLQG.

Theo quy định của thông tư này, Loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG bao gồm: a) Sản xuất lớn; b) Sản xuất vừa và nhỏ; c) Dịch vụ lớn; d) Dịch vụ vừa và nhỏ.

Chủ tịch UBTW mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân trao GTCLQG cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBTW mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân trao GTCLQG cho Công ty Nhựa Tiền Phong. Ảnh: N. N

Trong đó, loại hình tổ chức, doanh nghiệp quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều này là tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên). Loại hình tổ chức, doanh nghiệp quy định tại điểm b và d khoản 1 Điều này là tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đến 300 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

Các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại GTCLQG.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia giải sẽ phải áp dụng tiêu chí xét thưởng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số  132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 điểm.

Tổng điểm tối đa cho từng tiêu chí xét thưởng cụ thể như sau:

a) Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp: 120 điểm

b) Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp: 85 điểm

c) Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường: 85 điểm

d) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức: 90 điểm

đ) Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: 85 điểm

e) Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp: 85 điểm

g) Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp: 450 điểm

Có hai hình thức tôn vinh doanh nghiệp:

1. GTCLQG bao gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia; Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.

2. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG.

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia có số lượng như sau:

a) Sản xuất lớn: tối đa 03 giải

b) Sản xuất vừa và nhỏ: tối đa 03 giải

c) Dịch vụ lớn: tối đa 03 giải

d) Dịch vụ vừa và nhỏ: tối đa 03 giải

3. Giải Bạc Chất lượng Quốc gia được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Không hạn chế số lượng tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.

Hồng Anh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang