SỰ KIỆN: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có giá trị như thế nào?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có giá trị như thế nào?

(VietQ.vn) - Việc quan tâm, thực hiện thông tin cho đơn vị cung cấp bên ngoài trong ISO 9001:2015 là một trong những yếu tố giúp nâng cao năng suất chất lượng.

Loại hình và mức độ kiểm soát dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015

Loại hình và mức độ kiểm soát dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Để năng suất chất lượng được nâng cao, khi áp dụng ISO 9001:2015 các tổ chức cần kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp.

Thay đổi thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ trong ISO 9001:2015

Thay đổi thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ trong ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Đầu vào của thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ trong ISO 9001:2015

Đầu vào của thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ trong ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Canadian Solar Việt Nam đạt OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015

Canadian Solar Việt Nam đạt OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015

(VietQ.vn) - Canadian Solar Việt Nam phối hợp với các nhà tư vấn triển khai và xây dựng thành công Hệ thống quản lý tích hợp an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015

Hỗ trợ về nhận thức và trao đổi thông tin trong ISO 9001:2015

Hỗ trợ về nhận thức và trao đổi thông tin trong ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Hỗ trợ về nhận thức và trao đổi thông tin trong ISO 9001:2015 là sự thiết yếu, giúp cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp.

Anh Kiệt Logistics nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

Anh Kiệt Logistics nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Anh Kiệt Logistics – một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ tại Hải Phòng đã triển khai xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015.

Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức Khóa đào tạo “Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

(VietQ.vn) - Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo: Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015.

Hoạch định và điều hành trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Hoạch định và điều hành trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Hỗ trợ về năng lực trong việc thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Hỗ trợ về năng lực trong việc thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Hỗ trợ nguồn lực trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Hỗ trợ nguồn lực trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Học ISO để làm gì?

Học ISO để làm gì?

(VietQ.vn) - Hiện nay, việc học ISO đã phổ biến đối với cán bộ quản lý (CBQL) và sinh viên đại học sắp ra trường. Điều này cũng dễ hiểu, bởi ISO đã trở thành công cụ hữu hiệu trong điều hành, Marketing...

Bắc Giang đẩy mạnh áp dụng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước

Bắc Giang đẩy mạnh áp dụng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 -2017.

ISO 9004:2009 - Cải tiến liên tục để đi đến thành công bền vững

ISO 9004:2009 - Cải tiến liên tục để đi đến thành công bền vững

(VietQ.vn) - ISO 9004:2009 được hình thành và cung cấp cho các doanh nghiệp mô hình sự thành công lâu dài trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang