Hậu Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới hoạt động đo lường

author 21:05 19/06/2024

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2024, trong năm 2024 đã hỗ trợ 6 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, 14000, 22000, 50001, 17025, SA 8000, HACCP, VietGAP, GlobalGAP,…; áp dụng và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh. Hỗ trợ 4 doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố.

Chương trình còn hỗ trợ 2 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài và quy chuẩn kỹ thuật. Hỗ trợ 1 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức cho chuyên gia và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, để đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2024” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đo lường. Hỗ trợ xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, góp phần phát triển đồng bộ hoạt động đo lường.

Theo kế hoạch, năm nay, đề án sẽ đầu tư phát triển 1 chuẩn đo lường chính của tỉnh đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp. Theo đó, 100% thiết bị, chuẩn đo lường tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ được kiểm soát và kiểm định định kỳ theo quy định. Trên 30 lượt người tham gia hoạt động đo lường được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trên 6 doanh nghiệp sẽ được triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh còn ban hành kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2024. Qua đó, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch cho khoảng 40 lượt cán bộ, công chức, viên chức và 50% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã, tổ hợp tác xã có nhu cầu xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch phấn đấu có 30% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ thống truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan và đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước. Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh, đảm bảo kết nối với Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang