Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện FTA hàng năm của các địa phương

author 18:43 29/06/2022

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa có Công văn số 3174/BCT-ĐB xin ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA Index) hàng năm của các địa phương.

Sẽ có bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện FTA hàng năm của các địa phương. Ảnh minh họa. 

Trong năm 2021, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu sơ cấp doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Bộ đã nghiên cứu, đánh giá, xây dựng Bảng hỏi, thực hiện điều tra khảo sát trên lượng mẫu nhỏ. Bằng dữ liệu thu thập được, Bộ Công Thương đã đưa ra các mô hình để đánh giá dữ liệu,

Cụ thể, Bộ Công Thương cũng thử nghiệm thu thập dữ liệu cho việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hội nhập FTA tại các tỉnh, thành phố tại Việt Nam (chỉ số FTA) và đề xuất 4 chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số hội nhập FTA. Đó là tiếp cận thông tin về các FTA; thực hiện quy định pháp luật; một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội của các FTA; thực hiện các cam kết về phát triển bền vững.

Kết quả chỉ số hội nhập FTA hợp thành từ 4 chỉ số thành phần theo thang điểm 100, đánh giá mức độ khác biệt giữa các tỉnh, thành phố trong việc triển khai chương trình hỗ trợ hội nhập FTA.

Theo đó, tỉnh có điểm số tổng hợp cao nhất là 68,59 điểm, trong khi tỉnh có số điểm thấp nhất chỉ đạt 36,34 điểm. Thí điểm năm 2021 cho thấy, chỉ có 1 tỉnh nằm trong nhóm rất tốt và 9 tỉnh nằm trong nhóm tốt, số tỉnh nằm trong nhóm chất lượng khá là 21, có 22 tỉnh nằm trong nhóm trung bình, 9 tỉnh nhóm tương đối thấp và 1 tỉnh trong nhóm thấp.

Về lộ trình thực hiện, trong năm 2022, Bộ Công thương triển khai xây dựng dự thảo Đề án FTA Index. Sau khi đề án được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ tiến hành nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cho năm 2023; trong đó, tiếp thu ý kiến đã được nhận từ các bộ, ngành, địa phương và chuyên gia. Mặt khác, Bộ cũng sẽ mở rộng phạm vi điều tra và đưa ra các điều chỉnh phù hợp dựa vào phản biện đã nhận được trong giai đoạn khởi tạo.

Từ năm 2024 trở đi, việc điều tra để thu thập dữ liệu sơ cấp làm cơ sở để đánh giá và tính toán Bộ chỉ số FTA Index sẽ được tiến hành hàng năm, trong đó, mỗi năm, Bộ Công Thương sẽ đánh giá, điều chỉnh các kết quả đạt được trong năm trước đó, cùng phản hồi của các bộ, ngành có liên quan, các địa phương, chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực để đưa ra và thí điểm những điều chỉnh cần thiết, nhằm hoàn thiện hơn Bộ chỉ số này.

Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện FTA chính là thước đó khách quan để đánh giá kết quả thực hiện các FTA của địa phương so với chương trình hành động do Chính phủ ban hành, cũng như các chương trình hành động mà chính các địa phương xây dựng, nhằm thực thi các FTA.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang