SỰ KIỆN: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Công ty CP Cơ điện TOMECO An Khang: Hiệu quả nhờ áp dụng mô hình TPM

Công ty CP Cơ điện TOMECO An Khang: Hiệu quả nhờ áp dụng mô hình TPM

(VietQ.vn) - Nhờ áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể, Công ty CP Cơ điện TOMECO An Khang đã đạt được hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất.

Áp dụng ISO 9001:2015, gạch Thanh Tuyền khẳng định thương hiệu nhờ chất lượng

Áp dụng ISO 9001:2015, gạch Thanh Tuyền khẳng định thương hiệu nhờ chất lượng

(VietQ.vn) - Là một trong những cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không nung lớn nhất Việt Nam, gạch Thanh Tuyền với nguồn nguyên liệu đầu vào an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn chất lượng JIS A 5402:2002 và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

 Tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn về điện - điện tử và thực phẩm của Việt Nam với tiêu chuẩn khu vực đạt trên 80%

Tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn về điện - điện tử và thực phẩm của Việt Nam với tiêu chuẩn khu vực đạt trên 80%

(VietQ.vn) - Đây là con số đáng ghi nhận khi hiện nay, Việt Nam đã có hệ thống tiêu chuẩn quốc gia khá đầy đủ, tương đương với chuẩn mực trong khu vực. Đây sẽ là cơ sở để Việt Nam nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Giảm lãng phí, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh với hệ thống quản lý LEAN

Giảm lãng phí, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh với hệ thống quản lý LEAN

(VietQ.vn) - Việc áp dụng các giải pháp cải tiến trong quá trình xây dựng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN đã góp phần giảm lãng phí, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và nâng cao nhận thức về cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất trong DN.

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan: Hiệu quả từ mô hình kép Kaizen - 5S

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan: Hiệu quả từ mô hình kép Kaizen - 5S

(VietQ.vn) - Áp dụng mô hình kép Kaizen - 5S đã giúp Công ty Cổ phần (CP) Tài nguyên Masan đạt được nhiều hiệu quả cao trong hoạt động năng suất tại các nhà máy.

Mô hình tăng trưởng dựa vào tăng năng suất lao động

Mô hình tăng trưởng dựa vào tăng năng suất lao động

(VietQ.vn) - Mô hình tăng trưởng dựa vào tăng năng suất lao động được nghiên cứu bởi Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và đã trở thành mô hình điển hình cho nhiều quốc gia thành viên nghiên cứu và áp dụng phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang