SỰ KIỆN: Nâng cao năng suất chất lượng

Phương thức áp dụng thành công 5S tại Honda

Phương thức áp dụng thành công 5S tại Honda

(VietQ.vn) - Honda là một trong những công ty áp dụng thành công mô hình 5S của Nhật Bản; điều này giúp Honda cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng.

Kinh nghiệm áp dụng thành công Seiso trong 5S của Toyota

Kinh nghiệm áp dụng thành công Seiso trong 5S của Toyota

(VietQ.vn) - Năng suất chất lượng của doanh nghiệp sẽ được cải tiến và nâng cao nhờ việc áp dụng thành công phương pháp 5S.

Điện lực Hưng Yên: Chú trọng nâng cao năng suất lao động

Điện lực Hưng Yên: Chú trọng nâng cao năng suất lao động

(VietQ.vn) - Điện lực Hưng Yên luôn hướng đến phương châm không ngừng đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động.

Điện lực Hà Giang: Nâng cao năng suất lao động là động lực phát triển bền vững

Điện lực Hà Giang: Nâng cao năng suất lao động là động lực phát triển bền vững

(VietQ.vn) - Để nâng cao năng suất lao động, Điện lực Hà Giang không ngừng nâng cao quản trị doanh nghiệp bằng cách xây dựng hệ thống BSC, KPIs và 5S vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Lao động nông nghiệp và phi chính thức làm ‘hạ thấp’ năng suất lao động ở Việt Nam

Lao động nông nghiệp và phi chính thức làm ‘hạ thấp’ năng suất lao động ở Việt Nam

(VietQ.vn) - Tỷ lệ lao động nông nghiệp và lao động phi chính thức quá lớn đang kéo năng suất lao động Việt Nam thấp hơn cả Lào và Campuchia.

Cách Toyota áp dụng thành công Seiri trong 5S

Cách Toyota áp dụng thành công Seiri trong 5S

(VietQ.vn) - Việc áp dụng thành công 5S đã giúp Toyota nâng cao năng suất chất lượng. Dưới đây là cách Toyota áp dụng thành công Seiri trong 5S.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang