SỰ KIỆN: Chuyên đề: Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10)

Các dự báo trên thế giới về suy thoái môi trường

Các dự báo trên thế giới về suy thoái môi trường

(VietQ.vn) - Thế giới tự nhiên đã bị thay đổi không thể đảo ngược bởi hành động của con người và điều này đã dẫn đến các xu hướng lâu dài và ngày càng gia tăng đó là suy thoái môi trường và khan hiếm tài nguyên thiên nhiên. Cả hai xu hướng này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và sẽ đặt ra những thách thức đáng kể trong vài thập kỷ tới, đòi hỏi hành động quốc tế trên quy mô lớn để tránh tình huống xấu nhất.

Xây dựng hạ tầng chất lượng cho xe điện Việt Nam

Xây dựng hạ tầng chất lượng cho xe điện Việt Nam

(VietQ.vn) - Ô nhiễm không khí ở các khu vực thành phố đang gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Sự phát triển của xe điện đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm thay thế các phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu hóa thạch để cải tạo môi trường. Xe điện chỉ hoạt động hiệu quả trong phạm vi hoạt động đòi hỏi có hạ tầng và phải được đáp ứng phù hợp gồm: mức độ phân bố và loại các trạm sạc. Xây dựng hạ tầng trạm sạc xe điện yêu cầu chi phí đầu tư rất lớn nên đòi hỏi trước khi xây dựng cần phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng giúp cho các doanh nghiệp đầu tư có kế hoạch đầu tư hiệu quả và giúp cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi cho kế hoạch xây dựng chính sách hỗ trợ và quản lý.

Đóng góp của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế - Nỗ lực tiến tới một tương lai bền vững

Đóng góp của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế - Nỗ lực tiến tới một tương lai bền vững

(VietQ.vn) - Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu. Để đạt được các mục tiêu này sẽ cần sự hợp tác của tư nhân và cộng đồng, đồng thời cần sử dụng tất cả các công cụ sẵn có, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

Thực trạng và vấn đề tiêu chuẩn an toàn sản phẩm ngành da - giầy

Thực trạng và vấn đề tiêu chuẩn an toàn sản phẩm ngành da - giầy

(VietQ.vn) - Trong những năm gần đây, số lượng tiêu chuẩn an toàn của các sản phẩm da-giầy được các nước chấp nhận đã tăng lên đáng kể. Mức sống cao hơn trên toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng mong muốn có những sản phẩm chất lượng cao và an toàn khi sử dụng. Việc gia tăng ô nhiễm nguồn nước, không khí và đất cũng thúc đẩy xã hội hiện đại tăng cường sử dụng sản phẩm da-giầy thân thiện với môi trường.

Quản lý hệ thống cấp thoát nước phục vụ phát triển đô thị bền vững hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Quản lý hệ thống cấp thoát nước phục vụ phát triển đô thị bền vững hướng tới xây dựng thành phố thông minh

(VietQ.vn) - Để định hướng và giúp các quốc gia, đô thị, khu đô thị phát triển theo hướng xây dựng đô thị thông minh tránh được những rủi ro, đưa ra các giải pháp thống nhất trên toàn cầu để thống nhất các phương pháp đánh giá, nhiều tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới như Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã nghiên cứu và ban hành các tiêu chuẩn về hệ thống cấp thoát nước thông qua ban kỹ thuật ISO/TC 224. Tính đến năm 2022, ban kỹ thuật ISO/TC 224 đã xây dựng và ban hành 22 tiêu chuẩn, đưa ra các hoạt động cần thiết để thực hiện các mục tiêu của hệ thống cấp thoát nước.

Tiêu chuẩn hoá nguồn năng lượng, giữ gìn màu xanh bền vững của Trái đất

Tiêu chuẩn hoá nguồn năng lượng, giữ gìn màu xanh bền vững của Trái đất

(VietQ.vn) - Việc tiêu chuẩn hóa đối với các đối tượng về năng lượng cũng chính là bảo vệ quyền lợi của tất cả các đối tượng tham gia vòng xoay sản xuất, thương mại, đời sống, an toàn cho sức khỏe chống lại những biến đổi bất lợi cho môi trường.

Thúc đẩy tiêu chuẩn hoá sản phẩm nông nghiệp, tăng cường hội nhập quốc tế

Thúc đẩy tiêu chuẩn hoá sản phẩm nông nghiệp, tăng cường hội nhập quốc tế

(VietQ.vn) - Việc áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn và quảng bá cho việc tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng đó sẽ giúp nông sản Việt Nam có vị thế cao hơn trên thị trường thế giới và cả ở thị trường trong nước.

Tiêu chuẩn thúc đẩy việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Tiêu chuẩn thúc đẩy việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

(VietQ.vn) - Tính bền vững có thể được định nghĩa là trạng thái của hệ thống toàn cầu, trong đó các nhu cầu của hiện tại được đáp ứng mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng các nhu cầu của chính họ. Một tương lai bền vững đòi hỏi phải cân bằng các nhu cầu của các hệ thống môi trường, xã hội và kinh tế. Các tiêu chuẩn là công cụ đóng góp tích cực và hiệu quả cho một thế giới bền vững hơn và do đó việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn đòi hỏi cần có sự ủng hộ và tham gia của tất cả các bên liên quan.

Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm với các mục tiêu phát triển bền vững

Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm với các mục tiêu phát triển bền vững

(VietQ.vn) - Các tiêu chuẩn về kiểm nghiệm thực phẩm giúp đánh giá, kiểm soát các chỉ tiêu áp dụng đối với sản phẩm thực phẩm và quá trình sản xuất thực phẩm, thậm chí có thể giúp kiểm soát toàn bộ chuỗi thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn).

Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh theo ISO 22301

Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh theo ISO 22301

(VietQ.vn) - ISO 22301 là công cụ hữu hiệu giúp tổ chức đảm bảo duy trì khả năng hoạt động ổn định, liên tục; đây là mô hình thực hành tốt của quốc tế giúp doanh nghiệp ứng phó, khôi phục một cách hiệu lực sau sự cố gián đoạn; giúp doanh nghiệp giảm chi phí và giảm thiểu tối đa những tác động và thiệt hại tới con người, tài sản, giảm tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh; giúp nâng cao lòng tin của khách hàng, nhà cung ứng, cơ quan quản lý và các bên liên quan.

Tiêu chuẩn hóa là yêu cầu thiết yếu cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp

Tiêu chuẩn hóa là yêu cầu thiết yếu cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn hóa là yêu cầu thiết yếu cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa. Sản xuất theo những phương thức và công nghệ hiện đại với những tiêu chuẩn rõ ràng và minh bạch sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững.

Hoàn thiện hệ thống TCVN về điện gió, thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh

Hoàn thiện hệ thống TCVN về điện gió, thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh

(VietQ.vn) - Với việc phát triển điện gió như hiện nay, cần có các tiêu chuẩn quốc gia để xem xét, đánh giá an toàn, chất lượng của các dự án điện gió nói chung và tuabin gió nói riêng để tránh lắp đặt các tuabin gió kém an toàn và chất lượng gây ra các rủi ro khi vận hành.

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng năng lượng xanh

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng năng lượng xanh

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn hữu cơ trên thế giới và tại Việt Nam rất chú trọng đến vấn đề bảo toàn hệ sinh thái và ứng dụng năng lượng xanh. Việc thúc đẩy năng lượng xanh trong sản xuất nông nghiệp trước mắt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (nguyên tắc sức khỏe), bảo vệ môi trường (nguyên tắc sinh thái) và về lâu dài sẽ góp phần cho nền nông nghiệp bền vững.

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2022: Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn!

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2022: Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn!

(VietQ.vn) - Vào ngày 14 tháng 10 hàng năm, các thành viên của 3 tổ chức: Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, đây là một cách để tri ân những nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia trên toàn thế giới, những người đã phát triển các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố dưới dạng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh: Nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững

Tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh: Nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững

(VietQ.vn) - Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2020 đã có hơn 150 công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng tại Việt Nam đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận theo các tiêu chí, tiêu chuẩn LEED (Hoa Kỳ), Green Mark (Singapore), EDGE (IFC,WB), Lotus (VGBC).

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang