SỰ KIỆN: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

(VietQ.vn) - Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 105 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 2 Nghị định 154 sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định

Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định

(VietQ.vn) - Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 105 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và khoản 6, 7, 8, 9, 10 Điều 2 Nghị định 154 sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Đăng ký cung cấp dịch vụ đo lường, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Đăng ký cung cấp dịch vụ đo lường, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

(VietQ.vn) - Doanh nghiệp muốn thực hiện đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ về đo lường và thực hiện chỉ định hoạt động về đo lường cần nghiên cứu những văn bản pháp luật sau đây.

Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

(VietQ.vn) - Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được quy định rõ tại Điều 25 Luật Đo lường.

Hạ tầng công nghệ và triển vọng chuyển đổi số trong đo lường

Hạ tầng công nghệ và triển vọng chuyển đổi số trong đo lường

(VietQ.vn) - Đo lường trong quá trình chuyển đổi số đang và sẽ vẫn là một chủ đề có nhiều thách thức và cơ hội cho PTB. Tình hình đại dịch khẳng định rằng PTB đã lựa chọn đúng con đường, giúp hình thành và sự phát triển những ý tưởng mới nhanh hơn.

Đo lường - tiền đề tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Đo lường - tiền đề tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

(VietQ.vn) - Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế và dân sự; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Cần Thơ: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường

Cần Thơ: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường

(VietQ.vn) - UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc Triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đo lường trong phân tích lượng dữ liệu lớn

Đo lường trong phân tích lượng dữ liệu lớn

(VietQ.vn) - Phương pháp khai thác dữ liệu là một trong các phương pháp được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như phân tích thời gian thực trong cách mạng Công nghiệp 4.0.

Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(VietQ.vn) - Qua 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao.

Bắc Giang: Kiểm tra 25 chợ trên địa bàn, phát hiện một số phương tiện đo vi phạm

Bắc Giang: Kiểm tra 25 chợ trên địa bàn, phát hiện một số phương tiện đo vi phạm

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, đánh giá các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm siết chặt quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học về đo lường

Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học về đo lường

(VietQ.vn) - Viện Đo lường Việt Nam (Viện ĐLVN) và Viện Vật lý kỹ thuật (Viện VLKT) đã cam kết tăng cường hợp tác đào tạo sinh viên, học viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học về đo lường.

Bình Định: Triển khai đánh giá hoạt động đổi mới đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Bình Định: Triển khai đánh giá hoạt động đổi mới đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Sau khi tiến hành đánh giá thực tế tại doanh nghiệp và xem xét các tài liệu liên quan, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Định nhận thấy các doanh nghiệp đều cần thiết xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường để đổi mới hoạt động đo lường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Số hóa trong đo lường pháp định

Số hóa trong đo lường pháp định

(VietQ.vn) - Trong đo lường pháp định, quá trình số hóa được thể hiện chủ yếu thông qua sáng kiến “Hệ thống Đo lường Thông minh” đồng thời cần có những nỗ lực không ngừng để chuyển đổi số hệ thống đo lường pháp định và NQI, vì hoạt động số hóa được đặt trong một số lĩnh vực cụ thể.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động đo lường

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động đo lường

(VietQ.vn) - Với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động đo lường ngày càng thể hiện rõ tầm quan trọng trong cuộc sống. Phóng viên Chất lượng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quý Giầu, Phó vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục TCĐLCL để làm rõ hơn vấn đề này.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang